Gledesspredere – også i vår kommune!

Foto: unsplash.com

KrF Kvinner vil at ungdom skal gis jobbmuligheter samtidig som en skal kunne øke tilbudet om aktiviteter for eldre. I siste del av livet taper mange både familie, nettverk og funksjonsnivå, noe som kan føre til ensomhet og isolasjon.

Noen kommuner har med hell etablert sommerjobber som lokale unge kan søke på og få erfaring og lønn, samtidig som de bidrar til aktivitet og trivsel på våre sykehjem, omsorgsboliger og eldresentre eller hos hjemmeboende eldre. Andre har kjøpt dette som en tjeneste, også gjennom året. Slike muligheter vil vi i KrF også ha i vår kommune!

Gjennom slike ordninger kan ungdommene tilbys en vei inn i arbeidslivet gjennom deltidsarbeid, samtidig kan dette skape interesse for helsefaget og rekruttering til helsefagutdanninger.

KrF Kvinner ser det som meget viktig at det i kommunene også tilrettelegges for møteplasser for eldre gjennom frivillige organisasjoner og kommunens forskjellige tilbud.