Gleder seg hver dag til å stå på for KrF!

Etter 6 ½ år på Stortinget høsten 2021, så sier Toskedal at han vil slippe nye til krefter til på stortingslisten, og selv tiltre sine verv i Rogaland fylkeskommune fra oktober 2021 .

Geir S. Toskedal på stortingets talerstol.
Geir S. Toskedal på stortingets talerstol.

Jeg meldte til nominasjonskomiteen i mai 2020 at jeg sier nei til en ny nominasjonsrunde for Rogaland KrF foran stortingsvalget 2021-25. Partiet kan få noen av mine tanker bak det. Partiets verdier, program og saker er viktigst, dernest valg av tillitspersoner.

Jeg har vært nominert til andreplass to ganger. Dersom jeg hadde blitt gjenvalgt, hadde jeg opptatt vervet til jeg var over 71. Dersom kun én får tingplass i 2021, vil partiet bli tjent med at en annen fyller plassen. Hvis regjeringen står til høsten 2021 har jeg fått 6 ½ år på tinget høsten 2021, en utrolig tillit og opplevelse som avsluttes som medlem i landets i Utenriks- og forsvarskomite. Det blir langt da langt mer enn jeg hadde trodd.

Rogaland KrF er en stor og oppegående organisasjon og politikerne er spydspissen. Nå er det tid for fornyelse, det er viktigere enn min rolle. Jeg ser hva kontinuitet, erfaring, nettverk og bekjentskaper betyr, ikke minst i vår voksne velgermasse, men ingen er uunnværlig.

Jeg har grei helse, kjekk familie med snart 7 barnebarn og mange interesser. Min kjære Elin, som har støttet og ofret mye gjennom årene, har stilt meg fritt i valget og hadde forstått om jeg ville fortsette i «verdens kjekkeste jobb». Men hensynet til hva et slikt verv krever av arbeidsmengde og koster av tid gjør at jeg har oppsummer med at det nå er rett å prioritere annerledes. Jeg har da hatt 38 aktive år i folkevalgte verv i KrF og fortsetter som representant i Rogaland fylkesting. Min avgjørelse skyldes derfor ingen negative utfordringer som internt samarbeid, konflikter, retningsvalg, program eller på bakgrunn av stress, sjikane eller oppfordringer om å trekke meg. Nå kan jeg sortere inntrykk, minner og bilder!  

STORTINGSGRUPPEN
Den største og viktigste delen av stortingsarbeidet er i og sammen med KrFs stortingsgruppe på Løvebakken. Et sterkt kollegafellesskap med meningsbryting og kunnskapsutveksling uten like.  Her er det ganske vanlig med en 12-15-timers arbeidsdag med få «normale». Ved vår side stod et konsulent-info- og rådgiverkorps som alltid var beredt og leverte. Jeg har fått oppleve konstruktiv opposisjon i 4 år, 1 år i flertallsregjering og nå trolig 2 ½ i mindretallsregjering. Med så få representanter har hver av oss fått mye ansvar og tillit og må handle raskt i noen saken og møysommelig i andre. Aktuell situasjon, vårt program og det mulige handlingsrommet med andre partier skal veies og velges i hvert spørsmål. Demokratiarbeid i praksis er heftig for vårt verdiparti som skal ha en en finger med i hele saksbredden og en fot i korridordøren der pulsen slår. Dette ståket kommer jeg alltid savne! 

2013-2017
Jeg fikk først fire år i kommunal- og forvaltningskomiteen med en ny og støyende kommune- og regionreform. Det innebar en hektisk reisevirksomhet innenlands til omtrent alle regionene. Vi stiftet bekjentskap og drøftet aktuelle saker med kommuner og ordførere, også med tilhørende arbeid innad i KrF. Komiteen tildelte meg ansvaret som talsperson for de kongelige eiendommene i budsjettet, det var morsomt. Flere opphold på Svalbard var nyttig og lærerikt.

Dessuten tiltok flyktninge- og asylsituasjon nye høyder i 2015. Da ble det besøk og møter til Lampedusa, Sicilia, Roma og Genéve mm for å orientere oss både politisk og praktisk for å få til et humanitært samarbeid. Det var en svært krevende periode med sterke skjebner og følelser og en storm på e-post og mobil. Som fast medlem i Europarådet fikk jeg inngående orienteringer om aktuelle forhold i EØS-avtalen. Her kom statsrådene i tur og orden for å orientere i siste nytt om nye rettsakter og implementering.

I samme periode, 2013-2017, var jeg også medlem i EFTA/EØS-parlamentarikerkomiteen. Det betød tett samarbeid om Norges vilkår opp mot ESA-domstolen og EU-organer med møter i Sveits, Lichtenstein, Island og Brussel/Bordeaux. Norge er et lite land, vi må holde oss med gode venner. Høsten 2016 fikk jeg en måneds FN-opphold med i New York med omfattende innføring i internasjonalt arbeid og fritt leide i FN-bygningen. Nåværende generalsekretær Antonio Guterres hadde jeg hilst på som FNs flyktningskommisær i Sveits, men jeg fikk også så vidt hilse på den forrige, Ban Ki-moon.

2018
I 2018 var jeg vararepresentant for Rogaland KrF på Stortinget uten å møte. Jeg jobbet da som seniorkonsulent i Karmøy kommune og ble prosjektleder for Avaldsnes Utviklingsråd for å utvikle Tusenårsstedet i Rogaland, Norges eldste kongesete, med Olavskirken, Jomfru Marias synål, middelalderruiner, Norvegen Historiesenter AS, kystpilegrimssenter og vikinggård. I den sammenhengen var jeg lobbyist for saken og fikk oppleve Stortinget fra en annen side.

2019-2021
Når jeg kom inn på Stortinget igjen i januar 2019, etter retningsvalg og inntreden i flertallsregjering, fikk jeg ett år i arbeids- og sosialkomiteen, da kom NAV-skandalen og omleggingen av arbeidsavklaringspenger med lange møter om krevende forhold som angikk altfor mange, igjen en storm med skjebner og følelser gjennom e-post og mobil. Sommeren 2019 fikk jeg tilbud om ei ukes seilas rundt Svalbard som vararepresentant i Arktisk Råd. Det var helt uforglemmelig, 7 døgn med intens sol, natur og strandhogg, samt vitenskapelige foredrag fra 23 spesialister innen naturvitenskap, næringsliv, departement og PST.

Etter at FrP «slapp ut av fengslet» våren 2020 er vi tilbake i mindretallsregjering, men med 4 statsråder! Hvis regjeringen fortsetter er jeg KrFs representant i Utenriks- og forsvarskomiteen i 2 år til 2021. I komiteporteføljen ligger også KrFs viktige bistandsarbeid. Hovedsak for meg nå er likevel ny langtidsplan for forsvaret, sikkerhets- og utenrikspolitikk og samfunnssikkerhet for beredskap og kriser, blant annet som følge av covid-19 coronapandemien. Her gjelder nye perspektiv omkring trusler og forsvar, sikkerhetsklarering og fokus på Norges sikkerhet i en stor verden i alle element: i luft, på land, til sjøs og i cyber og verdensrom. Dette er grunnleggende statsanliggender som burde hatt mye større fokus i KrF.

Vi er 8 KrF-representanter som skal følge 12 komiteer, det betyr for min del at jeg i tillegg skygger og deltar i sakene i justiskomiteen. Her jobber jeg med politireform, domstolsorganisering og de øvrige aktuelle justissakene.  

GENERELT
Vervene i KrF har gitt meg et utrolig liv i tillegg til 36 år i yrkeslivet. Arbeidet på Stortinget har svært lærerikt og altoppslukende. Det blir mange besøk, konferanser, debatter og lobbymøter for å holde fram KrFs og Norges interesser og betydning. Jeg har fått truffet en rekke flott personer og arbeidet i et enestående kompetent kollegafellesskap i eget og andre partier. Hele tiden har jeg hatt glede og nytte av Stortingets tilbud om undervisning i parlamentarisk engelsk og nødvendig «smalltalk». Man må kunne litt mer enn å snakke om bare vær og vind. Det har vært imponerende å få besøke og lære Norges utenrikstjeneste og mange ambassader å kjenne. Jeg følger meg privilegert og er svært takknemlig til parti, velgere, partivenner og familie for hva jeg har fått oppleve. Hjertelig takk for alle henvendelser, oppdrag og oppmuntringer underveis!

ETT ÅR IGJEN
Jeg gleder meg nå hver dag til å stå på for KrF, Norge og Rogaland fram til stortingsvalget 2021. Det har aldri vært viktigere å kjempe for KrFs program! Da håper å kunne tiltre mine verv i Rogaland fylkeskommune fra oktober 2021 og ser fram til et hyggelig samarbeid med fylkestingsgruppen og kommunene i Rogaland. Jeg tar selvfølgelig imot innspill og oppdrag i stortingsarbeidet som før.

Jeg ønsker Rogaland KrF til lykke med nominasjonsprosess, valgkamp og øvrig arbeid videre!

Beste hilsen
Geir S. Toskedal