Glad for styrking i nord, men savner større satsing på HV

– Regjeringens proposisjon om framtidens landmakt i Norge inneholder mange fornuftige forslag som vil bidra til å øke Forsvarets kampkraft, mobilitet, utholdenhet og reaksjonsevne, uttaler Knut Arild Hareide, partileder og forsvarspolitisk talsmann i KrF.

Knut Arild Hareide

For KrF er det spesielt viktig å styrke Forsvaret i nord. Hareide er glad for at regjeringen legger opp til det i proposisjonen.

– KrF stemte imot å redusere mannskapsstyrken i Heimevernet til 38 000 og nedleggelsen av Sjøheimevernet. Jeg savner større satsing på Heimevernet, men er glad for at regjeringen nå går tilbake på forslaget om å legge ned HV 11. Det er også gledelig at de nå foreslår å opprettholde distriktstrukturen i HV, slik KrF gikk inn for ved behandlingen av Langtidsplanen for forsvaret, sier Hareide.

Når man starter arbeidet med proposisjonen i Stortinget vil KrF undersøke grunnlaget for å reversere reduksjonen av HV styrker som ble vedtatt av Arbeiderpartiet og regjeringspartiene i forbindelse med Langtidsplanen for Forsvaret.

– KrF er fornøyd med styrkingen av Hæren i Nord-Norge, men det er beklagelig at man ikke har funnet rom for nye transporthelikopter til Hæren og at regjeringen ikke ser ut til å snu når det gjelder helikoptermiljøet på Bardufoss, avslutter Hareide.