Glad for løsning for E18

En gledens dag, uttrykker gruppeleder for Viken KrF Ida Lindtveit Røse.- Etter mange runder, forhandlinger, frem og tilbake, til stor usikkerhet for alle som bor i områdene vest for Oslo, er det endelig klart at Arbeiderpartiet går med på å stille lånegaranti. Dette er et viktig prosjekt, og jeg er glad for at AP tar ansvar, sier Lindtveit Røse.

Portrett av Ida Lindtveit Røse

I dag ble det klart at Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil støtte en fylkeskommunal garanti for E18 vestkorridoren.  Røse peker på at prosjektet er viktig for utviklingen av Bærum, forutsigbarhet for innbyggerne og bedre kollektivtrafikk.

– Med dette sikres en fremtidsrettet E18, som sikrer bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken, Fornebubanen og ikke minst vil det sørge for at mange fortvilte innbyggere som over lang tid har stått i uforutsigbarhet og uro, endelig kan senke skuldrene, fortsetter hun. MDG og SV har samtidig meddelt at de forlater fylkesrådet.

-Jeg registrerer at MDG og SV med dette forlater fylkesrådet, og sittende fylkesråd har ikke lenger flertall. Det er en ny situasjon i fylkestinget. KrF vil fortsette å arbeide for gjennomslag for våre politiske løsninger for mer fleksibilitet og valgfrihet for familiene, styrke lokalsamfunnene og en skole der elevene blir sett, avslutter hun.