Glad for at regionnivået er sikret

– Jeg er glad for KrFs gjennomslag for at det fortsatt skal være tre folkevalgte politiske nivå i Norge. Vi får nå en stortingsmelding om fylkes-/regionnivået våren 2016, sier Geir S. Toskedal, kommunalpolitisk talsmann i KrF.

Bilde av Geir Sigbjørn Toskedal
I Stortinget i dag ble oppgavefordelingen i forbindelse med kommunereformen behandlet. Geir Toskedal mener det er nødvendig med en avklaring om framtidig regionnivå og oppgaver til regionene for å få til en riktig og treffsikker kommunereform.
– KrF hadde gjerne sett at regionnivået hadde blitt drøftet tidligere, men er glad for at vi får en stortingsmelding neste vår. I reformen må staten gi fra seg mer. På en rekke områder må man gå staten etter i sømmene og sikre at politisk skjønnsutøvelse foretas av folkevalgte, sier Toskedal.

Generalistkommuneprinsippet

KrF vil sikre retten til også å være en liten kommune, og at innbyggerne sikres gode tjenester gjennom god samhandling med nabokommuner. KrF, V, H og FrP mener at overføring av mer makt og myndighet til kommunene vil styrker det lokale selvstyret og flytter avgjørelser nærmere innbyggerne.

– Generalistkommuneprinsippet skal fortsatt ligge fast. I Norge vil noen kommuner også etter reformen være små, og ha behov for å søke løsninger sammen med andre, avslutter Geir Toskedal.

– Det avgjørende er at vi lager en reform som styrker lokaldemokratiet og som sikrer bedre tjenestetilbud til innbyggerne, avslutter Toskedal.

Viktige gjennomslag for KrF er:

  • Videregående skoler på regionalt nivå
  • Videreføre kompetansemiljøene innen tannhelse
  • Tilbudet om Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og basishjelpemidler med veiledning skal utredes slik at tilbudet blir minst like godt som i dag.
  • Arbeids- og utdanningsreiser fortsetter som før
  • Familievernet skal ikke til kommunene, men skal styrkes og jobbe tettere med de kommunale tjenestene
  • Frivilligsentralene skal styrkes og øremerkes
  • Forsøksordning for barnevernet i noen kommuner
  • Økt selvstyre innenfor skiltpolitikken.