Glad for at herreløs arv skal gå til frivilligheten

– Dette er et godt bidrag til frivilligheten, sier stortingsrepresentant Geir J. Bekkevold (KrF) etter at det i går ble klart at 6,5 millioner kroner i herreløs arv skal tilfalle frivillige organisasjoner i stedet for staten.

Geir Jørgen Bekkvold

I tilfeller der det ikke er arvinger har det tidligere vært slik at arven har tilfalt staten. Fra i år av skal den herreløse arven i stedet tilfalle frivillige organisasjoner.

Lovendringen ble fremmet av samarbeidspartiene i Stortinget i mars, og følges opp i revidert nasjonalbudsjett ved at frivillige organisasjoner allerede i år får midler som følge av lovendringen.

Små summer får stor betydning

– Dette viser at nye politiske flertallet vil styrke frivilligheten og viser det i praksis. Tidligere har disse pengene forsvunnet i det store sluket. KrF er glad for at den herreløse arven nå i stedet vil gå til de frivillige organisasjonene, sier stortingsrepresentant Geir J. Bekkevold (KrF).

– Frivillige lag er en viktig kraft i organiseringen av samfunnet. Dette vil være et godt bidrag til frivilligheten. Vi vet at selv små summer kan ha stor betydning for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, sier Bekkevold.

Forvaltes av LNU

Midlene for 2015 er på 6,5 millioner kroner, og kanaliseres gjennom Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

– Regjeringen foreslår at det er LNU som skal forvalte og fordele midlene, og det er veldig bra. LNU er en troverdig og kompetent paraplyorganisasjon som vil forvalte denne oppgaven på en god måte, sier Geir J. Bekkevold.