KrF-gjennomslag for nasjonal strategi for bier og pollinering

KrF har fått gjennomslag i næringskomiteen for å be regjeringen legge frem en nasjonal strategi for bier og pollinering. Forslaget ble fremmet av KrFs representanter Rigmor Andersen Eide, Olaug Bollestad og Line Henriette Hjemdal.

Bie som sitter på løvetann

Omkring 1/3 av matproduksjonen og 70 prosent av alle landbruksvekster er avhengig av pollinerende insekter. Gjennom flere år er det blitt ropt varsku om situasjonen for pollinerende insekter og spesielt for tilbakegang i bestanden av humler og andre villbiearter.

– En stor del av vår matproduksjon er helt avhengig av pollinerende insekter. Reduksjon i disse bestandene er derfor svært alvorlig, sier Line Henriette Hjemdal, KrFs representant i næringskomiteen.

– Vi må ta føre-var-prinsippet på største alvor. Når vi hører opplysninger om at det i deler av Kina praktiseres håndpollinering av epletrær er dette en skremmende utvikling, fortsetter Hjemdal.

– Skal vi klare å legge godt til rette for våre hjemlige bestander av pollinerende insekter må vi utarbeide en nasjonal strategi som strekker seg over ulike sektorer. Vi er derfor glade for at vi har fått flertallet med oss på en bestilling til regjeringen på dette, avslutter Hjemdal.