Gjennomslag for strakstiltak mot ledighet

KrF har blitt enig med Venstre, Høyre og Frp om revidert nasjonalbudsjett 2016. – I april foreslo KrF en satsing på ekstraordinært vedlikehold av bygg og anlegg i kommunene på Sør- og Vestlandet, som et strakstiltak for å bekjempe ledigheten. Regjeringen fulgte opp med å foreslå 250 mill. kroner til dette, og nå er vi enige om å øke bevilgningen ytterligere til 400 mill. kroner, sier Hans Olav Syversen.

Hans Olav Syversen
FOTO: DANIEL MORK FLIPFILM/KRF

Avtalen om revidert nasjonalbudsjett 2016 til nedlasting  (pdf 288 kB)

– Det vil bety forskjellen mellom ledighet og jobb for mange i regionen. Dessuten er det avgjørende for kampen mot ungdomsledigheten at vi har blitt enige om økt lærlingtilskudd og flere studieplasser, sier lederen for finanskomiteen, Hans Olav Syversen.

Arbeidsledighet er et av våre største samfunnsproblemer. I dag kom det tall fra SSB som viser at arbeidsledigheten øker til 4,7 prosent. For den enkelte kan det bety tapt livskvalitet, fordi en ikke får brukt sine evner og en mister sosialt fellesskap. For familiene betyr det usikkerhet og en vanskelig hverdag. For samfunnet betyr høy ledighet et tap av ressurser, som kunne vært brukt til å utføre viktige oppgaver i næringslivet eller det offentlige.

– Ekstraordinært vedlikehold i kommunene virker raskt, gir sysselsetting i privat sektor og sparer oss for utgifter i fremtiden.Det hindrer ikke nødvendig omstilling og det kan reverseres raskt, når økonomien går bedre. Derfor mener KrF at denne satsingen – rettet mot kommuner på Sør- og Vestlandet med høy ledighet – er riktig medisin. Det var også erfaringen fra finanskrisen, sier Syversen.

– Dessuten har det vært viktig for KrF å styrke innsatsen mot den høye ungdomsledigheten. Vi har fått gjennomslag for å øke lærlingtilskuddet ytterligere med 2500 kroner pr kontrakt, slik at unge med yrkesfag lettere kan komme inn i arbeidslivet. Vi er også glade for at de fire partiene er enige om å etablere 200 studieplasser på Sør- og Vestlandet og 200 studieplasser innen IKT og helsefag, sier Syversen.

Løsning for internatskolene

– KrF har vært opptatt av skattemyndighetenes ubegrunnede momskrav for friskoler med internat og skoler som gir undervisning til voksne elever uten rett til videregående skole. Vi er glade for at vi nå har fått en løsning som gir disse skolene økonomisk kompensasjon og forutsigbarhet for fremtiden, sier Syversen.

– KrF er fornøyd med at kuttene på bistandsbevilgningen til Afrika og sivilt samfunn fjernes. Behovet for bistand er meget stort i deler av Afrika sør for Sahara. Blant annet har det vært avlingssvikt forårsaket av ekstreme værforhold i Etiopia. Behovet for å styrke matvaresikkerhet og matforsyning der og i land som Malawi, er prekært, avslutter Syversen.