Gjennomslag for KrFs forslag mot matsvinn

– Jeg er veldig glad for at en enstemmig komité støtter KrFs forslag om å utrede en matkastelov. Dette vil kunne gi mat på bordet til mennesker som trenger det og er et viktig bidrag i klimakampen. I tillegg til utredning av lov har komiteen stilt seg positiv til våre andre forslag som skal bidra til å forebygge matkasting i alle ledd, uttaler Line Henriette Hjemdal, KrFs næringspolitiske talskvinne.

Line Henriette Hjemdal
FOTO: DANIEL MORK FLIPFILM/KRF

KrF foreslo i høst flere tiltak for å redusere matsvinn. De ulike aktørene i matbransjen har over flere år forhandlet om en bransjeavtale, men avtalen er enda ikke i mål. De tiltakene som er satt i gang har gitt gode resultater, men KrF mener at vi ikke kan vente på denne avtalen og foreslo derfor i september flere tiltak for å redusere matsvinn.  

– Jeg mener vi ikke kan la være å gjøre noe når vi vet at maten vi kaster her hjemme hvert år kunne vært brukt til å mette opp til 900.000 mennesker. Derfor foreslo vi å utrede en matkastelov som pålegger dagligvarebransjen og næringsmiddelindustrien å gi bort spiselig mat de ikke kan selge slik at mennesker som trenger den får den, sier Hjemdal.

Flere matsentraler

Matsentralen i Oslo er et samarbeid mellom matbransjen og frivillige organisasjoner og sørget i 2015 for å distribuere 800 tonn overskuddsmat til mennesker som trengte den. KrF er opptatt av å styrke matsentralen i Oslo, men også legge til rette for at flere slike matsentraler kan opprettes over hele landet.

– Matsentralen gjør en svært viktig jobb, både i form av å redusere matsvinn og å gi mat på bordet til vanskeligstilte. Jeg synes derfor det er veldig bra at en enstemmig komité nå peker på at det er viktig at regjeringen bidrar til etablering av flere matsentraler og at regjeringen i samarbeid med bransjen skal jobbe for å finne gode finansieringsordninger for dette, avslutter Hjemdal.