Gjennomslag for asylbarna

KrF har sammen med Venstre fått gjennomslag for at lengeværende asylbarn skal få behandlet sakene sine på nytt. – Vi er glad for at utsendte asylbarn, som har bodd i Norge i mer enn 4 år nå får rett til ny vurdering, sier Knut Arild Hareide.

Bilde av Knut Arild Hareide

Last ned avtalen

Partilederen legger ikke skjul på at det har vært en krevende prosess.

– KrFs utgangspunkt og vår beskjed til regjeringen var at de må akseptere å på nytt behandle sakene til lengeværende asylbarn som ble sendt ut etter 1. juli i fjor. Vi har vært tydelige på at en opprydningsjobb var helt nødvendig, og at den måtte komme i gang raskt, sier Hareide.

Den nye avtalen sikrer at alle utsendte barn som har oppholdt seg i Norge i mer enn 4 år og som ble utsendt i tiden mellom 1. juli 2014 og 18. mars 2015 skal kunne få en ny og reell vurdering av sine saker.

Fra 1. juli og til utgangen av februar i år ble det tvangsutsendt 58 asylbarn med fire år eller lenger botid. Disse vil nå få sine saker behandlet på nytt. For asylbarn med botid på 4,5 år eller mer er tallet 28.

– Endringen til 4 år fører dermed til at dobbelt så mange barn kommer inn under avtalen, forklarer Hareide.

 

1. juli er tidspunktet da den nye forskriften tidligst kunne ha trådt i kraft. Det var fra dette tidspunktet politiet ikke hadde oppfattet at det var noen politikkendring, og det var i andre halvår av 2014 at utsendelsene av lengeværende barn økte dramatisk. 

18. mars 2015 ble det sendt instruks om at ingen lengeværende barn, som har skal sendes ut før saken er vurdert etter den nye forskriften.

8. desember trådte den nye, mer liberale forskriften i kraft, som legger større vekt på barns beste. Det er på grunnlag av denne forskriften de utsendte asylbarna nå skal få sin sak vurdert på nytt.