Geirmund Lykke valgt som ny fylkesleder i Trøndelag KrF

Nyvalgt fylkesleder Geirmund Lykke sammen med partileder Olaug Bollestad. Foto: Privat

Fylkesårsmøtet 2022 ble gjennomført sist lørdag. Geirmund Lykke, Trondheim ble valgt til ny fylkesleder etter at Bente Høston Bostad valgte å ikke ta gjenvalg. Med seg i ledertrioen får han Åste Marie L. Lindau, Namsos og Daniel Myhren Hovind, Melhus.

60 delegater var samlet i Trondheim, noe færre enn vanlig, hovedsakelig grunnet korona. Partileder Olaug Bollestad holdt tale til forsamlingen om at KrF skulle være den gule midtlinja i veibanen. Fylkesårsmøtet vedtok to uttalelser: «Morgendagens kraftproduksjon» og «Friskolenes livsgrunnlag trues».