Fylkesårsmøtet 2024 er 2.mars på Notodden

Olaug Bollestad

Partileder Olaug Bollestad kommer. Først har fylkeslagene i Vestfold og Telemarkhar en felles politisk del  og første delen av årsmøtesaker sammen. Deretter har fylkeslagene resten av årsmøtet hver for seg der det bl.a. skal velges fylkesstyre med mere.