Fylkesårsmøtet 2022

er i Skien lørdag 19.mars.

Nestleder og Stortingsrepresentant Dag-Inge Ulstein kommer på besøk.