Fylkesårsmøte i KrF og valg av styremedlemmer

Nye fylkesstyremedlemmer
Møre og Romsdal KrF hadde lørdag 13. mars digitalt fylkesårsmøte der Andreas Gjerde Ulvund fra Ålvundfjord (til v.), Renate Giske fra Giske og Knut Ståle Morsund ble valgt som medlemmer til KrFs fylkesstyre. De to førstnevnte er nye medlemmer i styret mens Morsund ble gjenvalgt for 2 nye år. Morsund har også det siste året vært 2. nestleder i fylkeslaget.

Fylkesårsmøtet hadde tett program, som startet med et ord for dagen, v/Ingunn Karijord. Fylkesleder Randi Walderhaug Frisvoll hadde så en hilsen til fylkesårsmøtet. En hilsen hadde også tidligere statsminister og partileder Kjell Magne Bondevik, som også er æresmedlem i fylkeslaget. Videre var det også tale ved partileder Kjell Ingolf Ropstad og innlegg ved stortingsrepresentant Steinar Reiten. Daniel Overskott fra KrF sentralt hadde et innlegg om appen Motimate og Sykepleierforbundet stilte med v/både fylkesleder og nestleder som hadde et innlegg. I tillegg var det behandling av resolusjoner, vanlige årsmøtesaker og valg av delegater fra fylkeslaget til KrFs landsmøte i slutten av april. Fylkesårsmøtet ble avsluttet med en hilsen fra Harry Valderhaug, som er fylkespartiets 1. kandidat til stortingsvalget.