Fylkesårsmøte i Innlandet KrF

Velkommen til fylkesårsmøtet i Innlandet KrF, lørdag 16.mars 2024, ved Wood Hotell i Brumunddal.

Vi er glade for å få generalsekretæren i KrF, Ingunn Ulfsten, på besøk denne dagen. Vi kommer til å få innlegg fra generalsekretæren, innlegg fra fylkestingsrepresentant Oluf Maurud om politikk i Innlandet, i tillegg til behandling av årsmøtesaker.

Program:
09.00: Registrering og kaffe
10.00: Ord for dagen
10.15: Årsmøtetale ved generalsekretær Ingunn Ulfsten
11.15: Pause
11.30: Årsmøtesaker
12.30: Lunsj
13.30: Leders tale ved fylkesleder Jytte Sonne, og «politikk i Innlandet» ved Oluf Maurud
14.30: Pause
14.45: Årsmøtesaker
15.45: Pause
16.00: Valg
17.00: Avslutning

Sakspapirene blir lagt ut her fortløpende.

Påmelding:
Alle som ønsker, kan delta under fylkesårsmøtet, men kun valgte delegater har tale- og stemmerett.
Innlandet KrFs lokallag, Innlandet KrFK og Innlandet KrFU melder seg på via fullmaktsskjemaet her.

Ønsker du delta som observatør så melder du deg på via dette skjema.

Æresmedlemmer og varaer som ønsker å delta selv om de ikke møter som delegat, bruker samme påmeldingsskjema som observatører.

Påmeldingsfrist er 23.februar.

Deltakeravgift:
Det påløper en egenandel på kr.550,- pr.delegat/observatør. Dette faktureres i etterkant. Delegater får sin egenandel dekket av lokallaget eller det organet de er delegat for.