Fylkesårsmøte 2020

133 delegater fra Rogaland KrFs 22 lokallag, fylkestingsgruppen, Rogaland KrFU og Rogaland KrF Kvinner samles til fylkesårsmøte 14. og 15. februar på Scandic Forus hotell i Stavanger.

Fylkesårsmøtet i Rogaland KrF
Bilde fra fylkesårsmøtet i Rogaland KrF i 2019.

Fylkesårsmøtet starter fredag, hvor både fylkesleder Oddny Helen Turøy samt partileder og Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad vil innlede om aktuell politikk.

Fredag kveld blir det festkveld med festtale av Olje- og energiminister Tina Bru.

Lørdag morgen skal Landbruksminister Olaug V. Bollestad innlede om «Et sterkt KrF-lag fram mot 2021». Også stortingsrepresentant Geir S. Toskedal innleder på lørdagen, hvor hans tema er «Forvalteransvar og bærekraftige lokalsamfunn.

Videre skal fylkesårsmøtet  velge fylkesledelse, samt at årsmelding og regnskap for 2019 skal vedtas. 

Fylkesårsmøtet skal behandle resolusjoner både fredag og lørdag. Det er innkommet 18 resolusjonsforslag, og vi kan opplyse om at Reid Ivar B. Dahl skal lede Resolusjonskomiteen.

Programmet for fylkesårsmøtet er slik:

Fredag 14. februar 

kl. 16.15 Registrering 

kl. 17.00 Velkomst og konstituering

  • Valg av møtedirigenter, resolusjonskomité, referenter, protokollunderskrivere, tellekorpsleder og tellekorps
  • KrF sangen ”Ta vare på livet”
  • Godkjenning av fylkesårsmøtereglement

Kl. 17.10 Fylkesleders tale ved fylkesleder Oddny Helen Turøy

kl. 17.25 Innledning ved Partileder/ Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

kl. 18.00 Debatt

kl. 19.00 Resolusjonsbehandling

kl. 20.00 Festmiddag og festtale av Olje- og energiminister Tina Bru

Lørdag 15. februar

kl. 08.45 Ord for dagen ved Hadle Bjuland

kl. 09.00 Et sterkt KrF-lag frem mot 2021, innledning ved KrF nestleder/ Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

kl. 09.30 Spørsmål og debatt etter Bollestads innlegg

kl. 10.15 Lovendringer, presenteres av 1. nestleder i Rogaland KrF Reid Ivar B. Dahl

kl. 10.30 Nominasjonsreglement i forbindelse med stortingsvalget 2021

kl. 10.45 Kaffepause

kl. 11.00 Valg

  • Fylkesledelse
  • Leder av KrF Kvinner
  • Medlemmer og varamedlemmer til Valg- og nominasjonskomiteen
  • Leder og nestleder av Valg- og nominasjonskomiteen

kl. 11.15 Årsmelding og regnskap for Rogaland KrF 2019, ved 2. nestleder i Rogaland KrF Mirjam Ydstebø

kl. 11.45 Lunsj

kl. 13.00 Forvalteransvar og bærekraftige lokalsamfunn, innledning ved stortingsrepresentant Geir S. Toskedal

kl. 13.30 Spørsmål og debatt etter Toskedals innlegg

kl. 14.00 Resolusjonsbehandling

kl. 15.00 Avslutning