Fylkesårsmøte 19.mars 2022 i Skien

1.nestleder og Stortingsrepresentant Dag-Inge Ulstein holder tale,

deretter debatt.