Den første Barnas høring

Midt i et av de verste trafikkhullene i Oslo ligger St. Sunniva skole. – Når vi skal utvikle Barnas transportplan er det viktig å lytte til barna, forklarer KrFs samferdselspolitiske talsmann Hans Fredrik Grøvan, og spurter over fotgjengerfeltet på vei til den første Barnas høring.

Bilde av Hans Fredrik Grøvan med barnas transportplan under armen og fem barn

Rundt møtebordet på skolebiblioteket venter åtte barn fra elevrådet spent. Anledningen: Stortinget har gitt KrF fullt gjennomslag for en egen Barnas transportplan. Endelig skal hensynet til barn og unge tas med når fremtidens transportløsninger utformes. Familiepartiet KrF skal naturligvis være med og påvirke hvordan den første Barnas transportplan blir. Hva er da mer naturlig enn å lytte til nettopp barna?

Grundig høring

Elevene på St. Sunniva skole har forberedt seg godt til høringen. Veldig godt, skal det vise seg. Forrige uke mottok de seks spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan, KrFs stortingsrepresentant i samferdselskomiteen.

– Alle klassene har diskutert spørsmålene og fylt ut spørreskjema. Her er svarene våre, forteller Isabella Saldivar (12).

De åtte elevene går strukturert gjennom spørsmålene og forteller hva som har kommet frem under høringsrundene i alle klassene. En hel skoletime går med, og enda er de ikke ferdig. Det er så mye å fortelle om: Nesten-ulykker. Biler som får grønt når fotgjengerne får grønt. Barn uten refleks. Det grønne lyset som varer for kort når de skal krysse gaten. Og ikke minst: Biler som ikke overholder fartsgrensen.

Barna har konkrete forslag til hva som kan hjelpe: Fartskontroller. Fotobokser. Fartsdumper. Skilt med skolebarn. For øvrig etterlyser de trafikkopplæring i skoletiden. KrFs mann i samferdselskomiteen følger interessert med, stiller oppfølgingsspørsmål og noterer flittig.

Direkte til ministeren

Etter den muntlige høringen tar stortingsrepresentanten høytidelig imot alle de skriftlige besvarelsene.

– Jeg er dypt imponert over dere. Dere var kjempegodt forberedt og har kommet med gode forslag til ting som kan gjøre skoleveien tryggere både for dere og andre barn. Disse skriftlige svarene fra dere skal jeg gi til statsråden akkurat som de er. Deres tanker, innspill og ideer skal bli med i den offisielle høringen, lover Grøvan.

Vel ute på gata igjen er KrFs samferdselspolitiske talsmann fornøyd.

– Jeg er veldig glad for KrFs gjennomslag. Vi har greid å sørge for at barn og unges behov endelig skal tas hensyn til når fremtidens transportløsninger utformes. Det er kjempeviktig. Vi trenger en bred gjennomgang av utfordringene, og konkrete tiltak som kan gjøre hverdagen tryggere og sikrere for barn og unge i trafikken. Elevene her på St. Sunniva skole kom med mange gode innspill til Barnas transportplan som vi i KrF skal ta med oss videre. Dette var moro! sier Hans Fredrik Grøvan.

 

Dette er Barnas transportplan

  • Barnas transportplan skal ivareta barn og unges trafikksikkerhet når fremtidens transportplaner utformes.
  • Barnas transportplan vil utarbeides i forbindelse med Nasjonal transportplan (NTP) som revideres hvert fjerde år. Løsninger for barn og unges trafikksikkerhet samles nå i et eget kapittel når neste NTP vedtas.
  • KrF har i lang tid arbeidet for å få flertall i denne viktige saken. I 2009 ble forslaget om en egen Barnas transportplan forkastet av de rødgrønne partiene, men med nytt stortingsflertall har KrF fått fullt gjennomslag.
  • Den første Barnas transportplan kommer våren 2017. Høringsfristen er 1. juli 2016.