Full oppslutning til Olaug V. Bollestad etter første høringsrunde

I dag har valg- og nominasjonskomiteen i Rogaland KrF sendt ut sitt høringsutkast til alle lokallagene i fylket. På topp får landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad fornyet tillit, mens det er en delt innstilling på andreplassen mellom Anne Kristin Bruns fra Stavanger og Hadle Rasmus Bjuland frå Hå.

Olaug V. Bollestad, Anne Kristin Bruns, Hadle Rasmus Bjuland og Alf Magne Grindhaug.

Alle høringssvarene fra første høringsrunde peker på renominasjon av Olaug V. Bollestad som listetopp, sier leder av valg- og nominasjonskomiteen Bjørg Tysdal Moe.

Olaug sier hun er svært takknemlig for tilliten fra lokallagene og sideorganisasjonene, og sier hun har mye ugjort, både for KrF og for Rogaland. Det er med stor ydmykhet hun takker ja til renominasjon, sier Tysdal Moe.
Høringsutkastet som nå sendes ut viser at komiteen er delt når det gjelder andre- og tredjeplassen, hvor komiteen i sitt utkast peker på Anne Kristin Bruns (57) fra Stavanger og Hadle Rasmus Bjuland (20) fra Hå på disse to plassene. På fjerdeplass peker komiteen på Alf Magne Grindhaug (54) fra Karmøy.
Leder av komiteen Bjørg Tysdal Moe har god tro på denne listen som sendes på høring.

Det er veldig kjekt at vi har så mange dyktige og engasjerte politikere som ønsker å stå på stortingslisten vår, sier Bjørg Tysdal Moe, som på vegne av komitéen ber lokallagene ta stilling til komiteens forslag på de 10 fremste på stortingslisten.

Lokallagene har nå frist til 30. september til å svare i denne andre og siste høringsrunden, sier Tysdal Moe.

For øvrig orienterer vi om at har Geir S. Toskedal tidligere gjort det klart at han ønsker å slippe nye krefter til, og at han har derfor takket nei til å la seg renominere. Det samme har også Marie Ljones Brekke fra Stavanger sagt. Både Brekke og Jonas Andersen Sayed fra Sokndal, Reid Ivar B. Dahl fra Hå ble foreslått av mange lokallag i første høringsrunde. Av ulike grunner har de takket nei til å stå de fremste plassene, avslutter Tysdal Moe.
Nominasjonsmøtet i Rogaland KrF finner sted på Scandic Forus Hotell, den 25. november kl. 18.00. På møtet kan det møte 124 delegater.

Høringsutkast:

1. Olaug V. Bollestad, 58 år, landbruksminister/intensivsykepleier, Gjesdal
2. og 3. plass, delt høringsutkast:
Anne Kristin Bruns, 57 år, politiker/ barnevernspedagog, Stavanger
Hadle Rasmus Bjuland, 20 år, student, Hå
4. Alf Magne Grindhaug, 54 år, varaordfører/ daglig leder, Karmøy
5. Oddny Helen Turøy, 46 år, lærer, Sandnes
6. Arnfinn Clementsen, 67 år, pastor og rådgiver, Sola
7. Solveig Ege Tengesdal, 57 år, politiker/ økonom, Eigersund
8. Jonas Andersen Sayed, 22 år, ordfører, Sokndal
9. Svanhild Løge Skålheim, 48 år, kreftsykepleier, Suldal
10.Tom Landås, 61 år, daglig leder/ personalrådgiver, Haugesund

Kandidatpresentasjon:

Olaug V. Bollestad er Landbruks- og matminister og 1. nestleder i KrF. Så lenge hun er statsråd har hun permisjon fra vervet som stortingsrepresentant. Olaug er opptatt av å vise at KrF har løsninger for folks utfordringer, og viser til at vi får et samfunn med flere eldre som vil kreve fremtidsretta løsninger hvor vi ivaretar deres behov og verdighet.

– Vi har en høy arbeidsledighet, og det å sikre folk arbeid og arbeidsplasser er en annen viktig jobb. Som en viktig del av dette må vi sikre landbruksnæringen i Rogaland. Vi må utvikle teknologi og næringsmiddelindustrien, samtidig som vi ikke bare må vedta, men praktisere et strengt jordvern for å sikre matproduksjonen i landet vårt, sier Bollestad.

Anne Kristin Bruns takknemlig for tilliten og kjenner stor glede ved å være innstilt høgt oppe med så flotte folk. Hun er særlig opptatt av barn og unges oppvekstsvilkår, foreldrerolla, utenforskap og innovasjon og nytenkning. Hun ser etter muligheter i det politiske arbeidet med blant annet frivillighet i offentlig sektor og mener at internasjonalt arbeid/ bistand er viktig.

– Som odelsjente som nå bor i byen, så kjenner jeg både distriktene og bynære strøk. Med denne kombinasjonen, tror jeg at jeg vil kunne gjøre en god jobb for alle innbyggerne i hele det flotte fylket vårt, sier Bruns.

Hadle Rasmus Bjuland sier at det å bli innstilt på en delt andreplass på stortingslisten oppleves som en enorm tillitserklæring.

– For meg er det stort i seg selv å være foreslått på andreplassen sammen med Anne Kristin som er en erfaren politiker jeg respekterer høyt og alle de andre dyktige KrFerne på lista. Jeg har veldig tro på KrFs prosjekt og har lyst å være med å gjøre en jobb for partiet. Nå er det opp til partiet å gjøre sine vurderinger, sier Bjuland og legger til at hvis han er så heldig og får muligheten til å representere Rogaland og KrF på Stortinget etter valget i 2021 vil han kjempe for en solidarisk ruspolitikk som setter tydelige grenser, et landbruk og næring som verner om matjorda og en human integrerings- og flyktningpolitikk.

Alf Magne Grindhaug opplever det som meningsfylt og inspirerende å være politiker i KrF, og setter pris på at mange lokallag fra hele fylket har spilt inn hans kandidatur.

– Jeg er opptatt av at frivilligheten skal få best mulige arbeidskår. Videre vil jeg jobbe for å motivere til det grønne skiftet og fornybarsamfunnet. Kommunale tjenester er en av grunnpilarene i distriktsutviklingen og jeg vil jobbe for at alle kommuner har et inntektssystem som gjør at de evner å ha et godt velferdstilbud. Det er viktig for meg å ha et samfunn som motiverer til at familier skal velge å få barn, sier Grindhaug.