– Frp prioriterer business over barna i alkoholpolitikken

– Når skal FrP forstå at alkoholpolitikk handler om noe mer enn bare profitt? spør stortingsrepresentant Jorunn G. Lossius. Hun tar til orde for å huske de sårbare når vi diskuterer alkoholpolitikk.

Norsk alkoholpolitikk fungerer. Nordmenn drikker minst i Norden, selv om alkoholkonsumet blant nordmenn er stigende.  Norge har en lang tradisjon for en ansvarlige og restriktive alkoholpolitikken.

– Dette er det KrF som har kjempet fram. Gledelig å se norsk alkohollpoltikk fungerer. Den må fortsatt ligge til grunn – av hensyn til dem som sliter med alkoholmisbruk og deres pårørende sier Lossius

Alle undersøkelser viser at økt tilgjengelighet fører til økt forbruk, og dermed misbruk. Pris og tilgjengelighet er viktige virkemidler som vil regulere forbruket.

 – Det nekter FrP å ta inn over seg. Ja, ved enhver mulig anledning tar FrP til orde for å øke tilgjengeligheten og senke terskelen for kjøp av alkohol, sier Lossius

– Det vil til syvende og sist ramme de som sliter mest med alkohol og ikke minst de 90.000 barna som lider under foreldrenes alkoholmisbruk, forsetter hun.

Flere har tatt til orde i det siste for å liberalisere alkoholloverket i Norge. Store deler av handelsnæringen og alkoholbransjen har ytret de ønsker stadig å åpne på flere arenaer for alkoholsalg og øke tilgjengeligheten på alkohol.

– Jeg mener da at det er en kjerneoppgave for oss som politikere å stå imot det trykket og ta avgjørelser til beste for samfunnets mest sårbare.

Misbruk av alkohol er årsak til store helsemessige utfordringer for den enkelte og for samfunnet som helhet. KrF vil at norsk alkoholpolitikk skal anerkjenne og strekke seg for å hjelpe de som sliter med alkoholproblemer og ikke minst menneskene rundt dem. Den må være restriktiv fordi vi vet at å øke tilgjengeligheten vil ramme de som lever med konsekvensene av alkoholmisbruk sterkt.

– For KrF er ikke alkoholpolitikk primært næringspolitikk, men helsepolitikk. Vi mener det er en selvfølge at hensynet til trafikksikkerhet og folkehelse må veie tyngre i en vurdering opp imot de konkurransemessige fordelene ved å la bensinstasjoner selge øl. Vi har alltid stått for en solidarisk og restriktiv alkoholpolitikk som tar hensyn til barna og de mest sårbare, og det kommer vi til å fortsette med avslutter Lossius.