Frivillighet skal være hovedprinsipp i kommunereformen

– KrF har frivillighet som hovedprinsipp i gjennomføring av kommunereformen, sier Hans Olav Syversen, parlamentarisk nestleder i KrF.

Portrett Hans Olav Syversen

Senest på KrFs landsmøte i 2015, ble det stadfestet at gode frivillige lokale prosesser skal være fundamentet i kommunereformen.

– Etter spekulasjonene i Aftenpostens artikkel 15. desember, er det behov for å tydeliggjøre at KrF har frivillighet som hovedprinsipp. Det står fast, sier Hans Olav Syversen.

 

Det kommunekartet Aftenposten presenterer er uaktuelt for KrF, understreker han.

– Skulle det bli spørsmål om enkeltkommuner skal slås sammen, skal dette eventuelt drøftes av KrFs stortingsgruppe i hvert enkelt tilfelle, i tråd med landsmøtevedtaket i 2015.