Fritidskortet må leveres med penger!

Fritidsaktiviteter er en av de aller viktigste arenaene for forebygging, inkludering, vennskap og fellesskap for barn og unge. Ingen skal være ekskludert fra dette fellesskapet på grunn av foreldrenes økonomi. KrF har fått gjennomslag i regjeringsforhandlingene for et fritidskort til barn og unge.

Olaug Bollestad på talerstolen på landsstyret som partileder
Olaug Bollestad på talerstolen foran landsstyret.

KrFs landsmøte stiller følgende krav til fritidskortet:

  • Kortet skal brukes til deltakelse i faste, organiserte aktiviteter som gir mulighet til tilhørighet over tid. Eksempel er kontingent og deltakeravgifter til medlemsorganisasjoner.
  • Kortet må kunne brukes på alle typer fritidsaktiviteter, ikke bare et lite utvalg
  • Kortet må komme med minimum 2000 kroner. Det må være en klar intensjon at betaling med kortet gir tilgang til hele aktiviteten.
  • Kommuner og fylkeskommuner må kunne fylle på kortet. Det bør også være mulig å differensiere slik at kommunen kan øke summen mer til barn i de familiene med dårligst økonomi eller som er i spesielt sårbare situasjoner
  • Det må være enkelt og ubyråkratisk å bruke kortet. Det må ikke forutsette at man har foreldre med gode norskkunnskaper. Skolene bør informere om kortet.
  • Det videre arbeidet med fritidskort må sees i sammenheng med Islandsmodellen.

 

 Vedtatt på KrFs landsmøte 26. april 2019