Fritidskortet kan være løsningen

Kasy Galgalo og Kjell Ingolf Ropstad i møte med Moss Idrettsråd
Kasy Galgalo og Kjell Ingolf Ropstad deler Moss Idrettsråds bekymring over at stadig flere barn og unge i Moss sliter med å betale treningsavgift

Mange barn og unge i Moss sliter med å betale kontingent på fritidsaktiviteter. Et kommunalt fritidskort kan være løsningen.

– Det største problemet er ikke de som allerede er hos oss, for vi kaster ikke ut noen om de ikke kan betale. Vår største bekymring er de som aldri begynner på noe, sier Morten Grønli fra Moss Idrettsråd.

Kasy Børve Galgalo og Kjell Ingolf Ropstad møtte Moss Idrettsråd for å snakke om hvordan hvordan vi kan legge til rette for at flere kan delta på fritidsaktivteter. Moss KrF er særlig bekymret over at mange barn og unge nå sliter med å betale kontingent og treningsavgifter.

Idrettslag i Moss merker godt at mange familier har trang økonomi. En anonomym undersøkelse i HK Rygge for et par år siden, viste at 25% av medlemmene den gangen hadde problem med å betale regningene fra idrettslaget ofte eller av og til. Morten Grønli regner med at antallet i dag er langt høyere. Flere idrettslag taper flere hundre tusen i året på utestående treningsavgift. Dette gjør at idrettslag går med underskudd.

De siste årene har KrF vært med på å øke støtten til den såkalte kontingentkassa kraftig i Moss. Men likevel ser vi at de ordinære innkluderingsmidlene som lag og foreninger får til inkluderingstiltak, på langt nær er nok til å dekke kontingenten for alle som ikke har råd til å betale.

Fritidskortet kan være en god løsning.

-Vi ser for oss en løsning hvor alle får 2000 kr i året som de kan bruke til å betale kontingent på en valgfri fritidsaktivitet. Betalingen skjer enkelt gjennom en egen nettløsning, forklarer Kasy Galgalo.

Fritidskortet vil være et målrettet tiltak, fordi det også når mange av de som i dag aldri starter på noen fritidsaktiviteter. Erfaringer fra kommuner som har hatt fritidskort over tid, viser at 80% av barna der deltar på en fritidsaktivitet.

Vi tror at deltakelse på faste, organiserte aktiviteter har en betydning for barns oppvekst, sier Ropstad. Det å komme inn i et godt miljø, oppleve mestring, fellesskap, innkludering og trygge ledere er positive erfaringer som setter spor for resten av livet. Ingen skal stå utenfor fellesskapet fordi familien har dårlig råd.

Vi at barn er lojale mot foreldrene sine, forklarer Kjell Ingolf Ropstad. Derfor vil mange la være å spørre om å få starte på feks fotball eller håndball fordi de skjønner at foreldres lommebok ikke strekker til.

Fritidskortet gjør at pengene går direkte til hvert barn, uten byråkrati og uten stigma.

KrF ønsker å ta bort stigmaet for de barna som vokser opp i lavinntektsfamilier. Målet er at foreldre skal slippe å stå der med lua i hånda. Fritidskortet gjør at pengene går direkte til hvert barn, uten byråkrati og uten stigma.