Fritidskort til alle barn mellom 6 og 18 år

– Vi vil at alle barn skal få være med på laget og kjenne mestring gjennom fritidsaktiviteter, sier Kjell Ingolf Ropstad. – Derfor skal vi innføre et fritidskort for alle barn mellom 6 og 18 år.

Kjell Ingolf Ropstad smiler mot kamera.
Kjell Ingolf Ropstad

– Familiers økonomi skal ikke stå i veien for at barn skal bli en del av fellesskapet og oppleve mestring og inkludering, sier barneministeren.

Han forteller at fritidskortet skal kunne benyttes til å dekke deltakeravgift på organiserte fritidsaktiviteter etter mønster fra Island. Ordningen skal være ubyråkratisk og det skal være mulig for kommuner å legge på en lokal andel i tillegg til startsummen fra staten.

– Jeg tror at kommunene vil være med på å finansiere det opp. Dette gjør ikke at alle kan være med på alpint, ishockey eller andre idretter som kan være dyre. Det vil alltid være begrensninger, men det vil gi en mulighet til å delta i organisert aktivitet, sier Ropstad.

Første steg er å teste det ut i en del forsøkskommuner. Det blir opptil hver kommune å søke om å bli forsøkskommune.

– KrF har fått gjennomslag for å sette av 60 millioner kroner i statsbudsjettet til forsøk med fritidskortordninger i 2020. – Det må være enkle, praktiske løsninger. Jeg ser for meg at man kan sitte i fellesskap på skolen og tenke på hva man vil bruke pengene fra fritidskortet på, sier han.

Barns fritid er i dag i større grad organisert enn tidligere. Å stå utenfor er en større risikofaktor og utfordring nå enn før, sier Ropstad.

– Alle barn og unge fortjener en god oppvekst.