Friskoler, et nødvendig alternativ for å sikre mangfold og valgfrihet

KrF avholder digitalt landsmøte fra 29. april til 2. mai. I denne forbindelsen har Rogalandsdelegasjonen sendt inn dette resolusjonsforslag knyttet til olje- og gassnæringen.

Portrettbilde av Mirjam Ydstebø
Resolusjonsforslaget om friskoler er ført i pennen av Gustav Løge Fosse, Mirjam Ydstebø (bildet) og Oddny Helen Turøy.
Foto: Alf Magne Grindhaug

Friskolene er en viktig del av det norske skolelandskapet. De bidrar til mangfold og til å oppfylle foreldrenes rett til å velge opplæring og oppdragelse for barna sine.

Mange barn og unge finner seg dessverre ikke til rette i den offentlige skolen, og har behov for et alternativ. Friskolene står for et godt og trygt alternativ for disse, enten det gjelder pedagogisk eller religiøst. Vi trenger barn og unge som får brukt sine skaperevner og får utviklet sine talenter til å bygge opp om fellesskapet. Samfunnet vårt trenger rotfestede ungdommer som er trygge på sine egne verdier og identitet, og som vil være med på å skape arbeidsplasser, utvikle et sunt næringsliv og samtidig ha sosial og forståelse for de som faller utenfor og som må inkluderes.

I dagens samfunn blir de kristne verdiene stadig utfordret, de verdiene som også Hans Nielsen Hauge var med og bygge på. Vi trenger derfor de kristne friskolene som viktige bidragsytere til å videreføre og foredle denne arven.

Drømmen om det verdinøytrale samfunnet skaper rotløshet og mange utrygge barn og unge. Mange barn og unge kjenner også på at det er utfordrende å være troende i et stadig mer sekulært samfunn. Nettopp i denne situasjonen kjenner mange foreldre og ungdommer på et behov for et alternativ der det er lov å leve ut troen i fellesskap med andre. Vi trenger de kristne friskolene som en del av det mangfoldige skolelandskapet til å være med og videreføre arven fra blant andre Hans Nilsen Hauge, både som kunnskap og i levd liv.

KrF er glad for mangfoldet friskolene tilfører samfunnet og skolelandskapet. I tillegg til foreldreretten er det viktig å støtte opp om religionsfrihet og samvittighetsfrihet. De kristne friskolene er et viktig alternativ og tar vare på og viderefører vår kristne kulturarv. Nå er det viktigere enn noen gang å sikre retten som foreldre og elever har til alternative skoler. Friskolene må sikres rammevilkår som gjør at de blir et reelt alternativ for alle, uavhengig av økonomi. Husleie- og kapitaltilskudd må innlemmes i tilskuddsgrunnlaget fullt ut. Elevene på friskolene trenger også gode fysiske rammer for skolehverdagen.

KrF vil:

  • At friskolene sikres rammevilkår som gjør at de blir et reelt alternativ for alle, uavhengig av økonomi.
  • At formålet og grunnlaget i dagens friskolelov blir videreført slik at skoler basert på livssyn og pedagogiske alternativ blir ivaretatt.