Friskolene kan regne med KrF!

Likestillingslovens unntaksbestemmelse sikrer friskoler retten til å ansette på bakgrunn av søkerens tro og verdigrunnlag. Flere organisasjoner har i det siste tatt til orde for å stramme inn på denne muligheten. Det er KrF uenig i. Organisasjonene som utfordrer dette, er blant andre Amnesty og Venstres ungdomsparti. For KrF er det viktig å gjøre det helt klart at kristne friskolers ansettelsesfrihet skal ligge fast og KrF vil hindre enhver form for innskrenkning av denne friheten.

Bilde av Hans Fredrik Grøvan
Foto: Gunnhild Sørås

Friskolene kan regne med KrF

Hans Fredrik Grøvan som er KrFs utdanningspolitiske talsperson er opptatt av at friskolene skal kunne bevare sitt særpreg med å ansette hvem de selv vil basert på skolens eget verdigrunnlag.

– Retten til å ansette etter egen overbevisning er et grunnleggende premiss for at kristne friskoler skal kunne drive sin virksomhet. Det er helt legitimt at en skole som har et eget verdigrunnlag får ansette de lærerne de vil. Det gjelder alle organisasjoner, sier Grøvan

– En skoles verdigrunnlag er mye mer enn ord nedskrevet på et dokument. Vi må kunne forvente at skolene vil at disse verdiene skal ha en betydning. Det betyr at ansatte må kunne identifisere seg eller stå inne for disse verdiene. Derfor er ansettelsesfriheten helt fundamental.

– KrF har alltid løftet trosfriheten og kjempet friskolenes sak. Ved flere anledninger hvor skolers rett til å ansette etter egen overbevisning har blitt utfordret, har KrF stått på friskolenes side i debatten.

Tillit til friskolene

Grøvan sier han har tillit til at friskolene kan ha et eget verdigrunnlag og ansettelsesfrihet uten at det blir misbrukt. Han er opptatt av å la friskolene få bevare særpreget sitt uten at staten skal regulere det.

– Jeg har tillit til at friskolene kan styre over eget verdigrunnlag og ansettelser selv. Det er ikke opp til oss politikere eller staten og avgjøre hvordan friskolene skal drive arbeidet sitt sier Grøvan

– Ansettelsesfriheten er en av de viktigste rettighetene for de kristne friskolene. Uten denne faller mye av grunnlaget for friskolenes reelle frihet til å være et alternativ til den offentlige skolen bort fortsetter Grøvan.

Det pågår nå en debatt om likestillingslovens unntaksbestemmelse skal strammes inn. KrF mener de kristne friskolene står i en særstilling som skiller dem fra offentlige skoler. Dersom man skal ha friskoler må skolene ha frihet til å tilsette folk som kan være fullt ut lojale mot målsettingen i skolen. Ellers faller mye av grunnlaget for å være friskole bort.

– Spørsmålet gjelder ikke bare prinsipper, den gjelder dypest sett noe så grunnleggende som trosfrihet avslutter Grøvan.