Ikke tillat fosterreduksjon

I dag har KrF og Senterpartiet fremmet et representantforslag i Stortinget om ikke å tillate fosterreduksjon, en abortpraksis som fagmiljøene advarer mot.

Bilde av Olaug Bollestad

Lovavdelingen i Justisdepartementet mener at abortloven åpner for fosterreduksjon, det vil si abort på et av fostrene ved flerlingegraviditet. Den konklusjonen går ikke KrF og Senterpartiet med på.

– Vi mener at spørsmålet om fosterreduksjon ikke kan avgjøres på bakgrunn av en juridisk konklusjon i Justisdepartementet, sier Olaug Bollestad, helsepolitisk talskvinne i KrF. Hun er forslagsstiller sammen med Senterpartiets helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe.

– Må til Stortinget

– Stortinget har aldri tatt stilling til spørsmålet om fosterreduksjon. Da abortloven ble vedtatt for nesten 40 år siden var ikke fosterreduksjon en medisinsk mulighet. Abort på en tvilling er en krevende og kompleks problemstilling, både juridisk, etisk og rent medisinsk. Derfor mener vi at regjeringen må fremme dette spørsmålet for Stortinget. Vi godtar ikke at dette spørsmålet avgjøres i lovavdelingen i et departement, sier Bollestad.

Fagmiljøene advarer

Fagmiljøene advarer sterkt mot å tillate fosterreduksjon. Når man velger bort ett av to barn gir det en betydelig medisinsk risiko for det gjenværende barnet. I 15-20 prosent av svangerskapene vil også det ønskede barnet dø. Det er også fare for svært prematur fødsel av den gjenværende tvillingen, noe som gir risiko for handikap og helseskade hos barn som overlever at tvillingen blir abortert. 

– Vi forslagsstillerne mener at dagens lovverk om svangerskapsavbrudd ikke gir grunnlag for å godkjenne en praksis med fosterreduksjon i Norge. For å tydeliggjøre at fosterreduksjon ikke kan tillates foreslår vi derfor at Stortinget ber regjeringen om å stadfeste i lov og/eller forskrift at fosterreduksjon ikke er tillatt, sier Olaug Bollestad.

 

Her kan du lese hele representantforslaget