Mangelfull stortingsmelding om fosterhjem

– KrF er glad for at barneministeren lover mer og bedre støtte til fosterforeldrene gjennom oppfølging, veiledning og praktisk tilrettelegging. Men regjeringen svikter når de ikke vil gi økt økonomisk godtgjøring og frikjøp, sier KrFs familiepolitiske talsperson Geir Jørgen Bekkevold

Geir Jørgen Bekkevold
– KrF er også overrasket over at regjeringen ikke vil endre pensjonsordningen for fosterforeldre. En eventuell ordning må fortsatt avtales mellom kommunen og fosterhjemmet. Vi er mange som har hatt store forventninger til at disse spørsmålene endelig skulle tas opp og finnes bedre løsninger på. Det er vanskelig å forstå regjeringens konklusjon her, sier Bekkevold.

KrF er glad for at Horne i dag sier at regjeringen vil sikre bedre kartlegging av barna i forkant av valg av barnevernstiltak, bedre rekruttering av fosterhjem slik at de møter barna og ungdommenes behov og økt bruk av familieråd for å finne fosterhjem i nær familie og nettverk.

Det er stor mangel på fosterhjem over hele landet. KrF vil ha en forpliktende plan med tidsfrist for å sikre alle barnevernsbarn et hjem.
– Når Stortinget nå skal behandle denne fosterhjemsmeldingen, håper jeg at vi finner fram til gode løsninger sammen, sier Bekkevold.