Enighet om forsvarsbudsjettet 2017

– KrF er godt fornøyd med gjennomslag for å styrke hær og heimevern, videreføre kystjegerkommandoen og alle forsvarets fem musikkorps, sier Knut Arild Hareide, parlamentarisk leder i KrF.

Portrett av Knut Arild Hareide
Foto: Agnete Brun

Arbeidet med Forsvarets Langtidsplan (LTP) har krevd avklaringer rundt forsvarsbudsjettet for 2017. Det er nå en enighet om betydelige endringer på 390 millioner kroner i forsvarsbudsjettet for 2017. I tillegg til satsingene på hær og heimevern, kystjegerkommandoen og musikkorpsene, har det vært viktig for KrF å sikre fortsatt drift av HV11 og Sjøheimevernet i Nord-Norge i 2017.

– Det har vært viktig for KrF å styrke forsvaret i Nord. I sum styrker vi den operative evnen hos hær, heimevern og kystjegerkommandoen i Nord-Norge med over 370 millioner kroner,  sier Hareide.  KrF har også fått gjennomslag for mer penger til å tilrettelegge for kvinner i forsvaret, økt støtte til veteranorganisasjoner og Det frivillige skyttervesenet.

Arbeidet med utenriks- og forsvarskomiteens innstilling om ny langtidsplan for Forsvaret er ikke ferdig ennå.