Førsteklassingene fortjener en bedre skolehverdag

Kasy Galgalo, Moss KrF

I disse dager møter mange glade og forventningsfulle 5- og 6-åringer til sin aller første skoledag. Jeg vet at de møter dyktige, kompetente og hjertevarme lærere som vil gjøre sitt aller beste for at førsteklassingene får et godt møte med skolen. Jeg er likevel alvorlig bekymret for hverdagen disse barna møter i klasserommet.

Vi vet at 5- og 6-åringer lærer best gjennom lek, aktiviteter, sosial interaksjon, utforsking og bevegelse. Likevel legges skolehverdagen i alt for stor grad opp til at førsteklassingene må sitte stille på pultene sine i timevis av gangen, med bare med ett eneste friminutt i løpet av hele skoledagen.

Det ønsker KrF å gjøre noe med! Vi ønsker å erstatte ipad og stillesitting med aktivitet og lekbasert undervisning for førsteklassingene.

Mange seksåringer bruker i dag så mye konsentrasjon og krefter på å klare å sitte stille, at de rett og slett ikke klarer å følge med på hva som blir sagt. Lærerne på sin side må bruke uforholdsmessig stor del av undervisningstiden på å få ro i klassen. Slik blir stillesitting i seg selv et hinder for læring og trivsel.

Forskning viser at en undervisning med vekt på fysisk aktiv læring og lekbasert utforsking av lærestoffet øker konsentrasjonen, bedrer elevenes adferd i klasserommet og gir økte prestasjoner på standardiserte tester.

Den frie leken i friminuttene er heller ikke bortkastet. Her får elevene bearbeidet og internalisert lærestoffet, øvet på sosiale ferdigheter og utrykket seg kreativt. Lek skaper trivsel og utvikling.

KrF ønsker å erstatte ipad og stillesitting med aktivitet og lekbasert undervisning for førsteklassingene.

Kasy Galgalo

KrF ønsker å ta leken tilbake og skape en skolestart hvor barna får lære mer på den måten de lærer best; gjennom lek, aktivitet, utforsking, kreativitet og bevegelse.

Skal vi klare det, må vi endre rammebetingelsene som lærerne jobber under. Vi trenger klasserom hvor det er plass til å beve seg, lekekroker, utstyr til rollelek, forskerlek og formingsmateriell. Vi trenger nok voksne til å kunne ta klassen med på uteskole og turer. Og vi trenger både en kultur og et planverk som heier frem den lekbaserte og fysisk aktive pedagogikken i begynneropplæringen.

Sammen må vi gi de forventningsfulle førsteklassingene den skolehverdagen de fortjener.