Forskriftsendring for Kiel-fergene blir skrinlagt

Regjeringspartiene og KrF er blitt enige om ikke å gjennomføre den varslede endringen av fartsområdeforskriften for utenriksferger. Det betyr at Color Line ikke får anledning til å flagge de to Kiel-fergene over fra Norsk ordinært skipsregister til Norsk internasjonalt skipsregister. – Dette bør derfor være en gledens dag både for rederiet og de 700 norske ansatte om bord, sier KrFs næringspolitiske talsmann Steinar Reiten.

Studiobilde av Steinar Reiten
Steinar Reiten

I budsjettforliket som ble undertegnet tirsdag kveld ligger det inne en styrking av tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk med 35 mill kr i forhold til regjeringens budsjettforslag. Det tilsvarer den ekstra kostnaden ved å finansiere refusjonsordningen for om lag 700 norske ansatte på Kiel-fergene i 2019. I og med at forskriften ikke blir endret, vil årsvirkningen for 2020 og senere år bli på om lag 100 mill kr.

– Jeg er svært glad og lettet for at dette falt på plass i budsjettforhandlingene, sier Reiten.

– Etter en grundig gjennomgang konkluderte vi med at det ikke lenger er gode argumenter for å endre fartsområdeforskriften for å sikre konkurranseevnen til selskapet Color Line som drifter Kiel-fergene. I løpet av de siste 5 årene er forutsetningene vesentlig endret, både ved at den norske kronen er kraftig svekket og gjennom en betydelig styrking av refusjonsordningen for sjøfolk på NOR-registrerte skip. Dermed valgte vi å be regjeringen om ikke å gjennomføre den varslede endringen i farstområdeforskriften, av hensyn til de 700 norske ansatte som jobber om bord på disse skipene, sier Reiten.

Reiten understreker at dialogen med regjeringspartiene har vært god i denne saken. Enigheten som nå er oppnådd, innebærer at staten fortsatt garanterer for at Color Line får nyte godt av en raus og god refusjonsordning som vil tilføre selskapet 100 mill kr i året så lenge Kiel-fergene er registrert i NOR.

– Jeg vil fortsatt stå på for å sikre at refusjonsordningen blir videreført minst på dagens nivå Den sikrer konkurranseevnen til rederier som velger å seile under norsk flagg med norsk mannskap, og den gir forutsigbarhet for arbeid og inntekt for dem som jobber på disse skipene, avslutter Reiten.