Foreslår gjenvalg av fylkesledelsen i Rogaland KrF

Valg- og nominasjonskomiteen i Rogaland KrF foreslår at fylkesårsmøtet gjenvelger både fylkesleder Oddny Helen Turøy, 1. nestleder Reid Ivar Bjorland Dahl og 2. nestleder Mirjam Ydstebø, for nye to år.

Fylkesledelsen som deltok på fylkesårsmøtet i 2019.
Fylkesledelsen på fylkesårsmøtet i 2019.

Denne ledelsen har gjort den solid og stødig jobb for Rogaland KrF de siste to årene, og en enstemmig valg- og nominasjonskomite anbefaler derfor gjenvalg av dem, sier leder av komiteen Bjørg Tysdal Moe.

Fylkesårsmøtet til Rogaland KrF avholdes 14. og 15. februar på Scandic Forus, hvor 135 delegater fra hele fylket deltar. 

Komiteen har gjennomført en høringsrunde i lokallagene, og det er gledelig å kunne meddele at det er et samlet fylkesparti som støtter opp om ledelsen av Rogaland KrF, sier Tysdal Moe.  

Informasjon om innstillingen:
Fylkesårsmøte skal velge fylkesleder, 1. nestleder og 2. nestleder. De kvinnelige delegatene skal velge leder av Rogaland KrF Kvinner, hvor valg- og nominasjonskomiteen anbefaler gjenvalg av Anne Kristin Bruns. Alle disse skal velges for 2 år. I tillegg skal det velges medlemmer til valg- og nominasjonskomiteen for 4 år.

  • Som leder av Rogaland KrF har vi foreslått Oddny Helen Turøy, 45 år fra Sandnes. Hun har vært leder de 2 siste årene, tidligere har hun vært nestleder i fylkespartiet.
  • Som 1. nestleder har vi foreslått Reid Ivar B. Dahl. Han er 31 år og bor i Hå. Han har vært nestleder i Rogaland KrF de siste to årene, og han er nestleder i fylkeskommunens samferdselsutvalg.
  • Som 2. nestleder har vi foreslått Mirjam Ydstebø, 43 år fra Kvitsøy. Siden oktober 2018 har hun vært nestleder i Rogaland KrF og fram til valget i fjor høst var hun ordfører på Kvitsøy.
  • Anne Kristin Bruns, 56 år, fra Stavanger er foreslått gjenvalgt som leder av Rogaland KrF Kvinner. Hun er også lokallagsleder i Stavanger KrF og er medlem av Stavanger kommunestyre.

Valg- og nominasjonskomiteen i Rogaland KrF har bestått av: Bjørg Tysdal Moe (leder), Trond Arne Pedersen (nestleder), Håkon Helgøy, Unni Sirevåg Lende, Gunn-Marit Lygre, Bjørg Lauvvik (KrF Kvinner repr.) og Marie Ege (KrFU repr.).