Folkemøte 21.sept i Langesund om torsken som er borte i Oslofjorden!

Skagerak er nesten tom for fisk. Hvorfor?
Skagerak og tilhørende fjorder var en gang et sted som bugnet av torsk, lyr, hvitting, sild og brisling.
I dag er fjorden nesten tom for fisk. Alle arter torskefisk i indre Skagerrak er redusert med hele 86 % de siste hundre årene, og det rike silde- og brislingfisket i fjorden er borte eller redusert til en brøkdel.
Dette er en miljøkatastrofe av dimensjoner som til nå har fått begrenset oppmerksomhet. Vestfold og Telemark KrF vil ha økt fokus på problemstillingen. Vi mener at det er store kunnskapshull og at det er nødvendig med betydelig mer midler til forskning for at nødvendige og effektive tiltak skal kunne iverksettes.
Hva mener fagfolk om denne problemstillingen?
Det vil KrF finne ut av og har derfor invitert til debattmøte.
I panelet sitter Rebekah Alice Oomen fra Universitetet i Agder, Anders Opdal fra Universitetet i Bergen, Erlend Grimsrud fra Fiskarlaget Sør, August Fjeldskår som er fisker fra LIndesnes/torskefisker i Nordsjøen, Bjørn Erik Lauritsen fra NJFF Telemark, Hans Kristian Halvorsen, regionleder i NJFF.
Møtet finner sted på Langesund Bad onsdag 21.sept kl 18.00 og er åpent møte.
Noe må gjøres!
Det mener fiskeriutvalget i Vestfold og Telemark KrF.