FNs internasjonale jentedag 11.oktober

afrikansk jente
(Illustrasjonsbilde)

FNs internasjonale jentedag skal gi oppmerksomhet om de utfordringene jenter møter, og som hindrer dem til å få oppfylt sine grunnleggende rettigheter:

  • Rettighet til beskyttelse.
  • Rettighet til skolegang.
  • Rettighet til arbeid for å bryte ut av fattigdom.

KrF Kvinner mener at likestilling er en menneskerett. Begge kjønn må ha like rettigheter og muligheter til å bestemme over eget liv.