Flytt vindkraft til havs

Vindmøller produserer ren strøm, og er utvilsomt en del av løsningen på verdens klima- og energiutfordringer i årene som kommer. Som følge av gode vindforhold, kombinert med en attraktiv elsertifikatordning, har det derfor blitt planlagt mange vindparker i fylket vårt.

Delegatene samlet på fylkesårsmøtet.
Rogaland KrF vil være pådrivere for det som kan bli det virkelig store fornybareventyret – vindkraft på havet.

Mange av disse har blitt bygget ut de siste årene, og store arealer har blitt beslaglagt i forbindelse med den storstilte utbyggingen. Norges største vindpark befinner seg nå i Sokndal (Tellenes Vindpark), men denne tittelen vil snart bli overtatt av Bjerkreim vindpark, også denne i Dalane og Rogaland. Videre er det gitt konsesjon til en hel rekke andre vindparker i fylket.

Urørt natur blir en stadig knappere ressurs i fylket vårt, og det er helt åpenbart at den storstilte vindkraftutbyggingen en dag må ta slutt. Rogaland KrF vil være pådrivere for det som kan bli det virkelig store fornybareventyret – vindkraft på havet.