Flere nye økonomiske tiltak for å hjelpe folk og næringsliv

Regjeringen har i dag lagt frem nye økonomiske tiltak. Det gjør regjeringen for å møte den svært krevende situasjonen enkeltmennesker og små og store bedrifter står i.

Kjell Ingolf Ropstad på talestol på pressekonferanse

– Mange er permittert. Mange er redd for at de skal miste det de har brukt livet på å bygge opp. Mange er redd for at jobben ikke skal være der når dette er over, sier Kjell Ingolf Ropstad 

 

Regjeringen jobber i tre faser med de økonomiske tiltakene som følge av koronavirusutbruddet. I første fase fikk regjeringen og Stortinget på plass målrettede virkemidler for raskt å kunne løse akutte økonomiske utfordringer: Sikre inntekt til arbeidstakere og likviditet til bedriftene for å unngå masseoppsigelser og konkurser. 

– Vi har sammen med Stortinget jobbet raskt for å få på plass ordninger som avhjelper de store økonomiske konsekvensene denne krisen har. Ikke bare for næringslivet, men også for enkeltmennesker og familier over hele landet, sier Kjell Ingolf Ropstad 

Vi er nå inne i andre fase med de økonomiske tiltakene som følger av koronautbruddet. Nå kommer tiltakene for bedrifter som har mistet store deler av inntekten sin som følge av situasjonen vi står i. Tiltakene i proposisjonen som overleveres til Stortinget i dag er målrettede. De kan iverksettes raskt og kan også lett fases ut den dagen vi er gjennom dette.

– De som lider store inntektstap kan altså få dekket en andel av sine uunngåelige faste utgifter, sier Ropstad.

900 millioner til til frivillighet og kultur 
I den spesielle situasjonen vi nå står i ser vi tydelig hvilken viktig rolle kultur-, frivillighets- og idretts-Norge spiller i folks liv. Regjeringen jobber hardt for å bistå denne sektoren i en krevende tid. 

– Også når korona-krisen er over vil vi ha et rikt kulturliv i Norge. Vi vet dette også er en veldig krevende tid for kultur- og frivillighetssektoren. Her har både bedrifter, lag og foreninger sett inntektene helt eller delvis forsvinne, sier Kjell Ingolf Ropstad. 

Regjeringen oppretter nå en kompensasjonsordning på 900 millioner kroner, hvorav 300 millioner går til kultursektoren og 600 millioner er til idrett og frivillighet. 

– Vi ser også at mange aktører innen kultur, frivillighet og idrett sliter fordi arrangementer blir avlyst. Det vil ikke bli krevd tilbake midler som allerede er utbetalt eller planlagt utbetalt til tilskuddsmottakere, sier han

I utgangspunktet har reiseliv, kultur og idrett en merverdiavgift på 12 prosent. Regjeringen foreslår nå å redusere den til 7 prosent fra 1. april til 30. oktober for å hjelpe disse bransjene som er spesielt hardt rammet. Videre foreslås det også 10 mill kroner i ekstra tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten. 

Studentøkonomien sikres under koronakrisen
Tidlig utbetaling av studiestøtten for mai og juni og muligheten til et ekstralån på 26.000 skal sikre studentøkonomien under koronakrisen. 

I forslaget fra regjeringen vil studenter få utdanningsstøtten for mai og juni allerede i april. De får også mulighet til å ta opp ekstra lån dersom de har mistet arbeidsinntekt på grunn av koronakrisen.

Foreldrebetaling 
Foreldre skal slippe å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av spredningen av korona-viruset. Regjeringen vil gi kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO. 

Det viktige mediemangfoldet 
Også medievirksomheter som små lokalaviser står overfor en krevende tid. Derfor skal regjeringen nå  vurdere hvordan man best kan kompensere for medievirksomheters inntektsbortfall som følge av virusutbruddet.

2,2 milliarder til vaksiner 
Regjeringen gir 2,2 milliarder kroner til den globale koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier, Cepi. Dette gjøres både med tanke på behov nå, men og med tanke på fremtidige pandemier. 

– Vi gjør det for på kort sikt raskest mulig å få opp en vaksine som kan stanse koronaviruset. Og vi gjør det på lang sikt, for å sikre forskning i årene som kommer, som gjør at vi er bedre forberedt på den neste pandemien, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein.

– Dette er viktig for oss i Norge, men ikke minst er det viktig for den delen av verdens om har mindre enn oss. Vi må lære av dette og bruke den lærdommen til å forberede oss på at dette kan skje igjen, sier han. 

Krevende situasjon for privatpersoner, familier og barn
Den nye hverdagen skaper en krevende og uforutsigbare  økonomiske situasjoner for mange. Noen vil ha store utfordringer med å kunne betale for å fortsatt kunne ha tak over hodet. Derfor gir regjeringen nå mer fleksibilitet til bankene slik at flere kan klare å betale for boliglånet sitt.

– Mange som har boliglån vil også trenge mer fleksibilitet fremover. Derfor har vi nå gitt bankene mulighet til å avvike kravene i boliglånforskriften – slik at bankene i større grad kan hjelpe kundene sine gjennom denne krevende tiden, sier Kjell Ingolf Ropstad. 

Situasjonen slik den er nå er krevende for alle. Spesielt krevende er den likevel for de som i utgangspunktet er mest utsatte, særlig barna. 

– Dette er spesielle tider for oss alle. Barn og unge som allerede har det vanskelig, kan også få det verre. Det tar vi på største alvor, sier Kjell Ingolf Ropstad.