Gjennomslag for flere lærere

– Jeg er utrolig glad for at satsingen på flere lærere til de yngste elevene nå blir videreført, sier Anders Tyvand, skolepolitisk talsmann i KrF. I budsjettavtalen med regjeringspartiene og Venstre fikk KrF gjennomslag for 460 millioner kroner til flere lærere i 1.-4. klasse.

Bilde av Anders Tyvand

– Det er viktig at alle barn får en god start på skolegangen, og da er nok tid med læreren helt avgjørende. Nå har vi fullt ut finansiert en norm for lærertetthet på maks 16 elever per lærer i småskolen, sier Tyvand.

Mer enn 1.700 stillinger

Gjennom de siste tre årene har KrF fått gjennomslag for å øremerke midler til mer enn 1.700 lærerstillinger til de yngste elevene.

– I fjor ble en del av pengene gitt som engangstilskudd til kommunene, og regjeringen valgt å ikke videreføre tilskuddet i sitt forslag til statsbudsjett. Det har vært viktig for KrF å gjøre dette til en permanent satsing, og det har vi klart nå. Vi må sørge for at det er nok lærerressurser i skolen, så må det bli opp til rektor å avgjøre om de ekstra stillingene skal brukes på mindre klasser, eller kanskje prioritere ha to lærere i klasserommet, sier Tyvand.

Viktig for de som sliter

– Vi vet at flere lærere til de yngste elevene er særlig viktig for elever som sliter faglig, elever med utenlandsk bakgrunn og elever som får mindre oppfølging hjemme. Dermed er flere lærere en målrettet satsing på å hjelpe de som trenger det mest, og for å lykkes bedre med sosial utjevning i skolen, sier Tyvand.

– Neste skritt blir å få flere lærere i 5.-10. klasse også. KrF ønsker en norm for lærertetthet for hele grunnskolen. Det er viktig for å unngå at mellomtrinnet og ungdomsskolen tappes for ressurser. Jeg håper det nå vil være flertall på Stortinget for en nasjonal norm for lærertetthet. KrF har fremmet forslag om det, og saken blir behandlet over nyttår, avslutter Tyvand.