Flere konvertitter skal få fortelle sin historie ansikt til ansikt

Mennesker som risikerer å bli forfulgt fordi de har konvertert til en annen tro, skal få møte en saksbehandler ansikt til ansikt og få ta med et vitne fra menigheten de er tilknyttet.

To åpne hender med innfelt bilde av Olaug Bollestad

– Fremdeles er det slik at mange steder i verden er det farlig å være kristen, jødisk eller muslim. Aller farligst kan det være å konvertere til en ny religion, sier Olaug Bollestad, fungerende leder i Kristelig folkeparti.

Regjeringen sender nå et forslag til høring til endringer i utlendingsforskriften som skal styrke retten til konvertitter om å få møte en saksbehandler i virkeligheten før et vedtak fattes.

– For en saksbehandler å møte konvertitten ansikt til ansikt, er noe helt forskjellig fra å kun se navnene til vedkommende på et dokument.  Å sikre flere slike møter er viktig fordi det vil styrke muligheten for konvertitter å få saken sin grundig vurdert.

Gjennomslag i regjering

Da KrF gikk inn regjering, fikk nemlig partiet inn et eget punkt om dette Granavolden-plattformen. Her heter det at Norge bør «Sikre at det avholdes nemndsmøte med personlig oppmøte og at det gis mulighet til å føre vitner under nemndsmøte i Utlendingsnemnda i asylsaker der troverdigheten ved en konvertering er ett av vurderingstemaene.»

En av endringene Bollestad vil ha, er å sikre at konvertitter får i utgangspunktet rett til å ta med et vitne fra menigheten de kommer fra.

– Også å høre fra et annet menneske som har sett konvertitten over lengre tid, vil bidra til bedre undersøkelse av saken. Dette er enormt viktige endringer som vi er avhengig av å få på plass for å sikre at ikke mennesker blir sendt til land hvor det å konvertere til en annen tro møtes med vold, sier Bollestad.

Troende forfølges

World Watch List 2020, som i Norge publiseres av Åpne Dører viser at i store deler av verden blir kristne utsatt for forfølgelse og blir angrepet for å utøve sin tro. Hver dag blir åtte kristne drept for sin tro, 40 kristne hjem brent eller ødelagt og ti kristne urettmessig­ fengslet. Daglig blir 26 kirker ­eller kristne bygninger angrepet.

– Vi vet også at troende som tilhører andre religioner og ikke-troende utsettes for lignende, avslutter hun.