Flere barn sikres barnehageplass når de trenger det

– KrF fikk i budsjettforliket gjennomslag for at datogrensen for rett til barnehageplass flyttes til 1. november. Jeg er glad for at regjeringen nå følger opp forliket og sender på høring forslag som sikrer flere barn barnehageplass når de trenger det, sier Geir Jørgen Bekkevold, familiepolitisk talsmann i KrF.

Geir Jørgen Bekkvold

–  Å flytte datogrensen med to måneder er et skritt på veien og vil bety mye for mange familier. Men vi er ikke i mål før køene er borte, også for ettåringene. Først da har familiene reell valgfrihet, sier Bekkevold.

I høst vedtok Stortinget at flere ettåringer i 2016 skulle sikres plass i barnehage når de trenger det, og Stortinget bevilget midler slik at dette blir mulig for kommunene å gjennomføre.  Forslaget om å utvide retten til september- og oktoberbarna sendes nå ut på høring. Regjeringen dermed følger opp Stortingets vedtak raskt.

– KrF vil at enda flere barn skal få plass i barnehagen når de trenger det, uansett når på året de er født. Dette innebærer at kommunene må bygge ut større kapasitet. Det krever både bevilgninger og lovendringer fra Stortingets side, sier Bekkevold.

Stortinget ba regjeringen fremme forslag til endring i barnehageloven slik at barn som fyller ett år senest innen utgangen av oktober det året det søkes om barnehageplass, etter søknad har rett til å få plass i barnehagen fra fylte ett år i samsvar med denne loven med forskrifter. Barn født før 1. september skal få plass innen utgangen av august som i dag. Bekkevold ser fram til å få en proposisjon til behandling relativt raskt slik at endringen trer i kraft i 2016.

 – KrF mener det er familievennlig politikk å legge til rette for at barn som ønsker barnehageplass skal få det når de trenger det, avslutter Geir Jørgen Bekkevold.