Fjerdekandidat Anne Kristin Bruns

Her kan bli bedre kjent med Anne Kristin Bruns står på fjerdeplass på stortingslisten.

Anne Kristin Bruns er 57 år. Hun er ei odelsjente fra Sunnmøre som har vært bosatt i Stavanger i 35 år, Anne Kristin har dermed god kjennskap til både by og distrikt.

Anne Kristin er gift med amerikaneren Steve og har fire barn. Hun er utdannet barnevernspedagog og har jobbet med rusomsorg,  som rådgiver i Amathea og som lektor ved universitetet i Stavanger.

Anne Kristin har alltid engasjert seg i menighets- og frivillig organisasjonsarbeid. Dette opplever hun som svært meningsfylt og ser på disse organisasjonene som en avgjørende byggestein i et samfunn det skal være godt å leve i. Hun er medlem i IMI kirka som har vært hennes åndelige hjem i mer inn 30 år. Her driver hun et internasjonalt arbeid for menighetsledere sammen med sin mann Steve.

De som kjenner Anne Kristin vil beskrive henne som lyttende, målbevisst, inspirerende, samlende og engasjert.

Vi må styrke foreldrerolla og familien som fundament i samfunnet. Vi må prioritere barn og unges psykiske helse og deres trygghet. For å greie dette må vi bygge nedenfra og engasjere brett, her mener jeg bl.a. kirka har en viktig rolle.

Anne Kristin vokste opp i en politisk og samfunnsengasjert familie og har alltid hatt en politiker i magen. Først etter at barna var blitt større kjente hun at tiden var inne for å engasjere seg offentlig. Hun ble valgt som vararepresentant til bystyret i Stavanger i 2011 og fast medlem fra 2015. Videre er hun leder for Rogaland KrF kvinner og lokallagsleder i Stavanger KrF. 

Når Anne Kristin blir utfordret på hva hun brenner mest for, er hun rask til å svare barn og familie.

Jeg ønsker å satse på mer frivillighet i offentlig sektor.