Fisken som blir borte i Skagerak


(bildet er tatt ved Stråholmen sist vinter og viser en overflod av ålekråker eller skarv.)
 
Vestfold og Telemark KrF har i flere år vært svært bekymret for situasjonen i Skagerak og fjordene innenfor fordi fisken blir borte.
Det arrangeres et åpent møte om dette på Langesund Bad 21. september, klokka 1800.
Forskere, representanter for fiskerne og representanter for Norges Jeger og Fiskeforening deltar.
Her er noen temaer som vil bli tatt opp:
Hvilke fiskeslag er rammet?
Lysfiske og sild
Er det mindre ærfugl, måke, terner og andre fugler?
Er overfiske i Nordsjøen en årsak?
Er støy fra båt en grunn?
Finnes det lokale fjordstammer av fisk?
Er reketråling en årsak til at fisken er borte?
Har freding av gyteområder effekt?
 
Leder av Fiskeripolitisk utvalg i Vestfold og Telemark KrF vil gi en kort presentasjon av det enkelte tema, og så vil det bli en diskusjon rundt de spørsmålene som er stilt. 
Møtet vil være åpent for alle. Det selges fiskesuppe i pausa.