Fire statsråder må svare om tiltak for å bekjempe vold mot barn

KrF mener alvor da de denne uken fikk fire statsråder til Stortinget for å svare på fire interpellasjoner som alle omhandler bekjempelse av vold mot barn.

Bilde av Geir Jørgen Bekkevold, Jorunn Gleditsch Lossius, Hans Fredrik Grøvan og Olaug Bollestad i vandrehallen på Stortinget
Fr.v. Geir Jørgen Bekkevold, Jorunn Gleditsch Lossius, Hans Fredrik Grøvan og Olaug Bollestad i vandrehallen på Stortinget.

Se video om saken her, eller ved å klikke på video under.

Våren 2015 fikk KrF gjennomslag for en forpliktende og helhetlig opptrappingsplan som skal redusere vold i nære relasjoner og ivareta barn som er utsatt for vold og overgrep. Regjeringen skulle legge fram forslag til økonomiske forpliktelser og øremerking for planperioden.

Det har nå snart gått ett år siden behandlingen, uten at regjeringen har fulgt opp tiltakene. Dette er bakgrunnen for at KrF nå går hardt ut med fire spørsmål på samme dag!

Her er KrFs spørsmål til de fire statsrådene:

  • Barne- og likestillingsministeren: Hvordan vil den nye barne- og likestillingsministeren følge opp vedtakene i opptrappingsplanen, slik at vi bedre kan forebygge og bekjempe vold og overgrep mot barn og unge? Se interpellasjon her
  • Helse- og omsorgsministeren: Helse- og omsorgsministeren har markert sitt engasjement for de utsatte barna, og vi er enige om at det haster å få på plass flere tiltak.  Hvordan vil helse- og omsorgsministeren følge videre opp vedtakene i opptrappingsplanen? Se interpellasjon her
  • Kunnskapsministeren: Skole og barnehage har en helt sentral rolle i å forebygge og avdekke overgrep. Hvordan vil kunnskapsministeren følge opp vedtakene og sikre at ansatte i skole og barnehage har nok kompetanse til å forebygge og avdekke flere saker knyttet til vold og overgrep mot barn? Se interpellasjon her
  • Justisministeren: Hvordan vil justisministeren følge opp vedtakene i opptrappingsplanen og sikre at vi klarer å forebygge, avdekke og etterforske langt flere saker knyttet til vold og overgrep mot barn? Se interpellasjon her