Femisid: Drap på kvinner fordi de er kvinner

25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner, og markerer starten på 16-dagers kampanjen. I 16 dager, frem til 10. desember, menneskerettighetsdagen, gjennomføres markeringer, aksjoner, temamøter, foredrag, stands, leserinnlegg og lignende over hele verden for å synliggjøre og bekjempe vold mot kvinner og jenter.

FOKUS har markert 16-dagers kampanjen i Norge siden 1999. KrF Kvinner har som medlem i FOKUS deltatt i denne kampanjen hvret år både sentralt og lokalt.

 Sammen med arbeidsgruppen for 16-dagerskampanjen, bestående av representanter fra FOKUS’ medlemsorganisasjoner, bruker FOKUS kampanjen til å informere om vold mot kvinner og jenter globalt, skape engasjement og oppfordre både norske myndigheter og sivilsamfunn til økt handling.

I år er temaet for den globale kampanjen femisid: drap på kvinner fordi de er kvinner. Fordi også vi i Norge mener det er utrolig viktig å belyse denne problematikken her i Norge har vi valgt å også ha dette som tema for vår kampanje.c

Se film om Femisid her

Opprop om stopp drap på kvinner

KrF Kvinner støtter dette oppropet om stopp drap på kvinner i anledning FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner.