Familiepolitikk for familiene – ikke arbeidslivet

–  Familiepolitikk handler først og fremst om barnas behov og familienes behov. Andre partier setter likestillings- og familiepolitikken i revers når de fremmer forslag for å få småbarnsforeldre raskest mulig tilbake i arbeid, sier Geir Jørgen Bekkevold, familiepolitisk talsmann i KrF, som i dag legger fram KrFs løsninger for familiene.

Bilde av Geir Jørgen Bekkevold

Regjeringen fremmer snart sin melding om familiepolitikk. I forkant av behandlingen legger KrF fram et representantforslag som viser helheten i KrFs familiepolitiske tenkning for å gi en bred og samlet presentasjon av KrFs familiepolitikk.

– KrF ser utfordringene familiene står i i hverdagen. Dette er KrFs løsninger for familier flest. Målet er best mulig oppvekst for alle barn. Vi ser fram til å behandle familiemeldingen i Stortinget, sier Bekkevold.

Mer tid med barna

Han mener god familiepolitikk legger til rette for at vi kan føde i barn Norge og sikrer barna en trygg oppvekst. Den støtter opp rundt familiene og sikrer at begge foreldre kan kombinere familie- og arbeidsliv dersom de ønsker det. Høy deltakelse i arbeidslivet er viktig, men han frykter at familiepolitiske forslag som handler om mer arbeid for foreldrene, setter både likestillings- og familiepolitikken i revers.

– Jeg tror ikke at foreldre i dag etterlyser kortere permisjon, enten den kan byttes inn i barnehagetid, eller tas av besteforeldre. De etterspør ikke mer tid i barnehagen eller større forventninger fra arbeidsgiver om tilstedeværelse døgnet rundt. Foreldrene etterspør heller mer tid sammen med barna sine, sier Bekkevold.

– Har ikke råd til å la være

I KrFs alternative budsjetter viser KrF realistisk finansiering av familiepolitikken, også i den økonomiske situasjonen vi befinner oss i. KrF har denne perioden fått til en god del økninger på det familiepolitiske området, for eksempel utbygging av flere barnehageplasser og utvidelse av retten til barnehageplass, økt kontantstøtte og økt engangsstønad ved fødsel, samt økte budsjetter for familievernet. KrF kommer til å prioritere bedre familiepolitiske løsninger også i de neste budsjettene.

 – Spørsmålet er ikke om vi har råd til dette, men om vi har råd til å la være. Utgiftene er betydelige, men uten disse familiepolitiske ordningene og fraværet fra arbeidslivet, hadde få barn blitt født. Å legge til rette for barnefødsler og for en trygg oppvekst for barna er meget god samfunnsøkonomi, avslutter Bekkevold.

Link til hele forslaget fra KrF her