Kjell Erland Grønbeck brenner for familie og oppvekst

Kjell Erland Grønbeck

1. Kandidat Kjell Erland Grønbeck

KrF har fått gjennomslag på å få flere psykisk helsesykepleiere inn i grunnskole og barnehage.
I den videregående skolen i Buskerud vil vi ha flere helsesykepleiere. Fritt behandlingsvalg skal ikke fjernes. Vi har allerede for få akuttplasser innen psykiatri. KrF ønsker å styrke dette tilbudet, blant annet på Modum Bad. Lærere må få større kompetanse på psykisk helse slik at de kan møte elevene med rett kompetanse og tilrettelegging. Vi ønsker at satsingen på flere lærlinger skal ha enda større fokus. To tog i timen er realiserbart uten å bygge dobbeltspor på strekningen Kongsberg – Drammen. Høyt trykk på Ringeriks- banen er viktig for å korte ned reisetiden mellom Oslo og Bergen. Randsfjordbanen mellom Drammen og Hønefoss må realiseres for å knytte Drammensdalen mot Bergensbanen.