Få skritt i riktig retning

Regjeringen går noen få skritt i riktig retning i stortingsmeldingen om utviklingspolitikken. Men dette er langt fra de reformene KrF lanserte i sin utviklingsmelding.

Hilde Frafjord Johnson

-KrF er blant annet kritisk til vektleggingen av norske egeninteresser og å bruke bistand for å hindre migrasjon og knytte bistand til avtaler om tilbakesendelse av flyktninger, sier Hilde Frafjord Johnson, generalsekretær i KrF.

Det var først etter press fra KrF og Stortinget at regjeringen tilslutt kom med en egen stortingsmelding om utviklingspolitikken. Meldingen gir positive signaler om oppfyllelse av FNs bærekraftsmål og et langsiktig samarbeid med et større utvalg av partnerland og satsing på sektorer som utdanning, helse og fornybar energi.
– Utviklingsmeldingen gir større konsentrasjon av innsatsen i tråd med KrFs forslag. Det er positivt at regjeringen også følger opp vårt forslag om etablering av en kunnskapsbank, sier Frafjord Johnson.

– Samtidig er det ikke her uenigheten har vært størst. Den har vært på fattigdomsorienteringen. Når det ikke legges opp til klare forpliktelser når det gjelder fattigdomsrettingen av bistanden og en klar og forutsigbar innramming, er vi nesten like langt. Fortsatt er også svært mye uklart om den konkrete oppfølgingen, fortsetter Frafjord Johnson.

– Stortingsmeldingen sier lite om at fattige menneskers rettigheter som retten til mat og vann, skal ligge til grunn for norsk bistand. Dette er et linjeskifte i norsk utviklingspolitikk. Her legges et investeringsperspektiv til grunn fremfor et rettighetsperspektiv. Dette er KrF meget kritisk til.  Fortsatt gis ingen garantier for langsiktighet og forutsigbarhet, verken i forhold til partnerland eller frivillige aktører. Dette er langt fra de reformene KrF lanserte i sin utviklingsmelding, avslutter Hilde Frafjord Johnson.