Et sterkt verdiparti – sammen for menneskeverd

Terje Aadne
Foto: Astrid Waller

Terje Aadne, 3. kandidat Akershus KrF:
Norge har en lang og stolt kristen kulturarv som må løftes frem, ikke gjemmes bort!
Kjenner vi røttene våre, er vi også tryggere i møte med nye mennesker og nye kulturer. KrF ønsker et livssynsåpent samfunn der mennesker blir akseptert og respektert uansett tro og livssyn. Kirker, menigheter og trossamfunn har en viktig rolle i samfunnet. De må støttes, ikke trues med overstyring. Det samme gjelder retten til å velge en friskole for seg eller sine barn. Trosfriheten både i Norge og internasjonalt må beskyttes. KrF ønsker et inkluderende samfunn, hvor alle har samme verdi og muligheter. Usynlighet og utenforskap rammer ofte mennesker med minoritetsbakgrunn. KrF vil arbeide for deres plass i arbeidsliv og samfunn.
KrF vil
• Kjempe for menneskeverdet i alle livets faser. Vi sier tydelig nei til svekkelse av rettsvernet for ufødt liv og til forslag om utvidelse av abortgrensen.
• Norge trenger et sterkt verdiparti.