Et privilegium å få være fylkesleder i Rogaland KrF

«Det er et privilegium å få være fylkesleder i Rogaland KrF, og jeg har lyst å takke alle for den jobben som gjøres i lokallagene, kommunestyrene og fylkestinget. Takk til alle som gjør en fantastisk god jobb for KrF.» Slik startet fylkesleder Oddny Helen Turøy fylkeslederstale på fylkesårsmøtet i dag.

Fylkesleder Oddny Helen Turøy på fylkesårsmøtet i 2020.
Fylkesleder Oddny Helen Turøy på fylkesårsmøtet i 2020.

Kjære fylkesårsmøte

Det er et privilegium å få være fylkesleder i Rogaland KrF, og jeg har lyst å takke alle for den jobben dere gjør. I lokallagene, kommunestyrene og fylkestinget.

Fjoråret var prega av at det var lokal- og fylkestingsvalg. Takk til alle som gjorde en fantastisk god jobb.

Selv om noen var skuffet over resultatet, vil jeg minne om det som nestleder Reid Ivar B. Dahl viste i de regionale samlingene – nemlig at vi gjorde et bedre valg enn noen av målingene på forhånd viste. Dere gjorde en kanonjobb.  

Jeg vil gjerne gratulere alle som kom inn i kommunestyrer eller bystyrer i høst, og vet at dere allerede er godt i gang med å få på plass mye god KrF-politikk. Og så vil jeg takke særlig en person som vil Rogaland KrF så mye godt, at det av og til kan oppleves som masing. Fylkessekretær Olav, selvfølgelig. Hva skulle vi gjort uten deg? 

Da landsmøtet var samlet i på Sola for litt mindre enn et år siden, vedtok vi en resolusjonen “Hent barna hjem”. Jeg er veldig glad for at vi i KrF har vært tydelige på at barn ikke skal straffes for foreldres valg.  

Kjempetakknemlig for hvordan partileder Kjell Ingolf Ropstad har håndtert den saken. Det må ha vært krevende å vite at vi hadde en løsning på dette, mens resten av organisasjonen krever handling. Håper at du ser at det er et uttrykk for et brennende engasjement. Og det er det som kjennetegner dere alle – et brennende engasjement for et bedre og mer rettferdig samfunn for alle. 

At Frp velger å gå ut av regjeringen pga denne saken, synes jeg er underlig. Men – det har gitt meg, og mange andre, ekstra tro på det regjerings prosjektet som vi er en del av nå.  

Og det er veldig gledelig at Knut Arild Hareide er blitt samferdselsminister. Det er godt for partiet, og for Norge. Det gleder meg at han har vært tydelig på sine prioriteringer – klima og trafikksikkerhet.  

Svanhild Løge Skålheim kan være litt «irriterende» – for hun gir seg ikke. Og heldigvis. En ting jeg har lært av Svanhild er hvor viktig trygge veier er for distriktene. Og hurtigbåttilbudet. Dette er selve nerven i distriktene, for å opprettholde et godt næringsliv, trygge skoleveier og bosetting. Og jeg er så glad for at det er KrF som har hånden på rattet på dette viktige feltet.  

Vi skal bygge Rogfast, E39, E134, dobbeltspor til Egersund, bussveier og bedre kollektiv, gang og sykkelveier osv, osv. Samferdsel handler om klima og miljø, trafikksikkerhet og folkehelse. Dette er saker som skapt for KrF.  

Bistand ligger vårt hjerte nært. Jeg var nettopp på KS sin lokalpolitiker konferanse der jeg hørte Gøran Persson (tidligere statsminister i Sverige) si mye klokt. Som leder av Europarådet og drevet med mye internasjonalt arbeid, så var han opptatt av at vi måtte huske at uansett hvor i verden han var, ville alle gjerne bytte med oss i Norge.  

Det er bra at vi har mye ugjort, og tenker at verden og Norge fortsatt kan bli bedre, men vi må ikke glemme hvor fantastisk heldige vi er.  

Og en av de som minner oss om dette, er Dag Inge Ulstein. Bistand er en god KrF og KrFu sak. Men – Dag Inge har brukt bistansministerposten sin til å løfte andre utfordringer som gendercide – som vi i KrF har vært klar over lenge, takket være Erik Lunde. Men – nå vet også resten av regjeringen hva dette er.  

Og så har han løftet klima som en viktig sak – og viser oss hvorfor det er viktig at alle bidrar til å løse klimakrisen. Vi kan ikke løse alt, men alle kan gjøre litt. De viktige vedtakene vi gjør i kommunestyrer og fylkesting – gjør vi også for de som blir rammet aller hardest av klimaendringene.  

Vår egen Olaug V. Bollestad har også grepet tak i denne saken. I tillegg til at hun har vært med å få på plass tidenes beste jordbruksoppgjør, satt fokus på viktigheten av norsk matproduksjon, landet en fantastisk vanskelig komepensajsonordning for pelsdyrbønder, vern av matjord – (som vi bare har hvor mange prosent av?) har hun også fått på plass en klimaavtale med jordbruket. Hun nytter blant annet enhver anledning å fortelle oss om hvordan vi kan bruke tre som byggeredskap for å binde karbon.  

En av våre største utfordringer som kommunepolitikere er å utjevne forskjellene. Vi ser mange barn og ungdom som faller utenfor, og hva det fører til. I Sandnes har vi, med Signe Nijkamp i spissen, jobbet i 8 år for å ta ut barnetrygden fra beregningsgrunnlaget for sosialstønad. Egentlig en liten sak når en ser totalen på kommunebudsjettet. Men – for de som har aller minst, betyr det så uendelig mye. Og nå fikk vi det til. Sammen med mange andre kommuner i Rogaland – takket være dere.

En kan ha gode liv uten penger – de nyeste klærne eller mobiltelefonen. Men – en lever ikke et godt liv om en faller utenfor fellesskapet. Flere og flere ungdommer gir uttrykk for at de er ensomme. Vi må ha de med, i skolen, arbeidsplassen og fellesskapet vårt. Og – på fritidsaktiviteter. Det er en stor seier at vi nå får prøve ut fritidskortet i flere byer – legger til rette for at alle kan være med på organisert aktivitet – for å hindre at flere opplever utenforskap.

Kjell Ingolf har fått ansvar for de viktigste – barna – og familien. Det som er selve fundamentet i samfunnet vårt. Så har også du, Kjell Ingolf, fått kjenne at det kan storme litt. Men – tenk hvilken forskjell du og vi kan gjøre – for de som har det vanskeligst og er mest sårbare.  

KrF i regjering utgjør en forskjell. Og KrF i kommunestyrer og fylkesting utgjør en forskjell. Vi må bruke anledningen nå til å få fram alle gode KrF saker. Om bemanning og innhold i skolen, helsesøstre, bedre overgang til videregående opplæring, klima og miljøpolitikk, billige og gode kollektivtilbud, trafikksikre veier osv., osv….. Lista er uendelig.  

Så skal vi stake ut ny politikk, og vi skal være modige og radikale. Og ikke minst – frimodige. Vi skal ikke være stille, vi skal vise godt igjen og fortsatt vokse på meningsmålingene. Vi skal bli større en 4 prosent – eller 8 prosent som vi er i Rogaland.  

Godt fylkesårsmøte.