Et politi for fremtiden

Regjeringen har lagt frem politimeldingen. Der har KrF fått flere viktige gjennomslag, blant annet med å styrke det forebyggende arbeidet blant barn og unge og ved at politiet styrkes i distriktene.

Portrettbilde av Geir Sigbjørn Toskedal

 Justispolitisk talsperson i KrF, Geir Sigbjørn Toskedal, er glad for at det vektlegges en styrking av distriktet i politimeldingen som regjeringen i dag har lagt frem. Befolkningen skal ha god tilgang til polititjenester uansett hvor de bor i landet, og politiet skal være synlig der kriminaliteten skjer.

– Gjennomføringen av politireformen har vært krevende. KrF mente at reformen var nødvendig, og noe gjenstår fremdeles. Vi er på rett vei og er tilfreds med at det legges vekt på at styrkingen av politiet skal skje i distrikt, og at det rettes et spesielt fokus på forebyggende arbeid blant barn og ungdom, sier Toskedal.

– Trygghet og politi er viktig for alle, sier han.

Satsingen på barn og unge fortsetter. Dette innebærer at regjeringen vil fortsette å styrke samarbeidet mellom politi, barnevern og skole. I tillegg vil regjeringen utarbeide en strategi mot overgrep mot barn over internett.

– Dette er spesielt viktig, sier Toskedal.

– De mest sårbare må få den oppfølgingen de trenger og fortjener.

Toskedal er glad for at politiet nå får kompensert for skader som skjer under trening. Det er viktig at politiet får denne erstatningen. Dette har KrF sett et stort behov for.

– Politiansatte skal få rett til full erstatning for skader som oppstår under nødvendig trening. Dette er et punkt som KrF har jobbet spesielt for.

Politiet har hatt en stor vekst i antall ansatte de siste årene. Det er Toskedal veldig fornøyd med.

– I politimeldingen er blant annet målet om minst to politifolk per 1000 innbyggere innen 2020 på plass. Siden 2013 har antallet politiutdannede økt med om lag 2800 årsverk, av disse 1500 i distriktene. Ingen annen offentlig etat har større vekst i antall ansatte, avslutter han.