Et løft for landets seniorsentre

– KrF er glade for at vi fikk på plass ytterligere 10 millioner til å styrke kapasiteten ved landets eldresentre, påpeker Olaug Bollestad, helsepolitisk talsperson i KrF.

Bilde av Olaug Bollestad

Det må tilrettelegges for en aktiv og sunn aldring. Her spiller landets seniorsentre en viktig rolle. Seniorsentrene bidrar til å motvirke ensomhet, inaktivitet og sykdom, fortsetter hun.

Gjennom revidert nasjonalbudsjett fikk KrF gjennomslag for en styrking av eldresentrenes utviklingsarbeid med vel 10 mill. kroner. Dette innebærer en fordobling av tilskuddet:

– Som helsepolitiker har en ofte fokuset på å møte akutte behov og ulike pasientgrupper. Men vi må samtidig styrke tiltak som bidrar til at flere holder seg friske lengre. Nasjonalforeningen for folkehelse viser til at seniorsentrenes mål er å hindre eller begrense at sosiale og helsemessige problemer blant hjemmeboende eldre oppstår eller får utvikle seg.  Vi trenger å styrke slike viktige tilbud, mener Bollestad.

Hun har tro på seniorsentrenes rolle, og trekker frem behovet for økt bemanning ved sentrene, informasjonstiltak som synliggjør tilbudet for flere og aktiviteter tilpasset ulike eldre, som viktige fokusområder.

– Mange hjemmeboende eldre som kunne hatt glede av å oppsøke et seniorsenter, kjenner ikke til tilbudet. Tilbudet må mange steder bli mer synlig i lokalsamfunnet, og det trengs ressurser for å kunne tilby relevante aktiviteter. Men noen ganger handler det bare om muligheten for en liten prat over en kaffekopp. Det kan være like verdifullt og helsefremmende som fysisk aktivitet, avslutter Bollestad.